Her er jeg med på åpningen av Lákho nasjonalpark ved Svartisen. Foto: Bård Bjerkaker

Her er jeg med på åpningen av Lákho nasjonalpark ved Svartisen. Foto: Bård Bjerkaker.

Fjelldorado

Publisert 12. august 2013
Friluftsliv, Kulturlandskap, Verneområder

Etter en fantastisk ferie med tre uker sammenhengende sol i og ved Ytre Hvaler nasjonalpark skulle man tro det ville fortone seg hardt å begynne på jobb, men når jeg er så heldig å dra rett til to andre nasjonalparker – ja da er det bare en stor glede!

50-årsjubileum for Børgefjell nasjonalpark og åpning av Lákho nasjonalpark i løpet av en helg – stort bedre kan man ikke ha det.

Nest eldste
Børgefjell eller Byrkije, som er områdets samiske navn, ble Norges andre nasjonalpark sommeren 1963. Den ligger i grenseområdet mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylke. 1.447 kvadratkilometer villmark, høye tinder, djupe daler, fjellvatn, stryk og fosser. Et eldorado! Her finner du ingen tilrettelegging for vanlige fotturister. De golde grensefjellene kan virke alt annet enn gjestmilde, men kanskje er det nettopp denne urørtheten som gjør Børgefjell så populært blant mange friluftsinteresserte? Vakrere og mer storslått villmarkslandskap skal du lete lenge etter.

Reindrift
Her er nesten fritt for tekniske inngrep. Bare mindre gjerder og hytter fra reindrifta som sørsamene har drevet i området i hundrevis av år. Fremdeles er Børgefjell viktig for reindrift og sørsamisk kultur. Den samiske bruken av naturen står også sentralt i Destinasjon Dærga, en turistdestinasjon som byr på sørsamisk kultur og tradisjon. Destinasjon Dærga en del av prosjektet «Naturarven som verdiskaper», som støttes av Miljødirektoratet. Et strålende eksempel på at det går an å få til lokal verdiskapning, samtidig som natur- og kulturverdiene ikke ødelegges.  Det var flott å være der og smake og se de mange fine, lokale produktene.

Fjellrevens rike
Nasjonalparken er også hjem til den eneste bestanden av fjellrev i Norge som over lang tid har klart seg uten tiltak. Det er betryggende å vite at vi her har vernet et stort leveområde som gir grunnlag for et godt og rikt liv for en av våre mest truede pattedyr.


Foto: Naturarkivet, Bård Bredesen

Steintøft
Et helt utrolig fascinerende landskap som er del av det største sammenhengende området i Norge med alpin karst. Her har naturens gang dannet grotter og hulrom i kalksteinen. Det er et eldorado for fjellbotanikeren med over 260 registrerte plantearter og et rikt fugleliv. Også her har samisk reindrift vært med på å prege området og de aller fleste kulturminnene er knyttet til dette.

Tar vare på naturperlene
At et område blir nasjonalpark betyr ikke at det ikke skal brukes – tvert imot, dette er et yndet friluftsområde og det skal det fortsette å være. Her er fine turmuligheter, både sommer og vinter, turer med sekk og telt eller hagle eller fiskestang. I dette spesielle landskapet vil både gamle og unge, nybegynnere og erfarne turfolk stadig finne nye fine opplevelser.

Vi i Miljødirektoratet har viktige oppgaver ved etablering av nasjonalparker og en sentral veiledningsfunksjon i forvaltningen av dem. Det er et privilegium å få jobbe med disse perlene i naturen vår. Statusen som nasjonalpark sikrer at disse verdiene blir vernet for alle kommende generasjoner – uberørt natur som skal leve evig.

Gratulerer til både 50-årsjubilanten Børgefjell og til den helt nye -Láhko nasjonalpark.