Oleon i Sandefjord ble anmeldt for ulovlig lagring av farlig avfall. Foto: Miljødirektoratet

Miljøkrim skal straffe seg

Publisert 9. september 2013
Avfall, Tilsyn

I forrige uke var Riksadvokaten, Økokrim, utvalgte tilsynsmyndigheter, statsadvokater og politikamre samlet for å utveksle erfaringer og diskuterte hvordan vi kan bli bedre til å bekjempe miljøkriminalitet – spesielt på forurensningsområdet – og forsterke samarbeidet,

Min erfaring er at de fleste bedrifter i Norge er skikkelige og ønsker å følge miljøregelverket. Men en del bedrifter slurver og velger lettvinte løsninger i strid med loven. Andre er «skurker» og gjør bevisst ulovlig og uforsvarlige ting.

Vi vil både slurverne og skurkene til livs.  Tilsyn er viktig for å sikre etterlevelse, men straff ved alvorlige overtredelser er også viktig. Strenge straffer gir et tydelig signal om at miljøkriminalitet ikke aksepteres.

Utslipp av kvikksølv
I 2009 avdekket vi på tilsyn at bedriften Eras Metal i Høyanger hadde sluppet ut 30 ganger mer kvikksølv enn de hadde tillatelse til. Utslippene tilsvarte omtrent halvparten av hva all norsk industri slapp ut til sammen det året.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene som mennesket slipper ut i miljøet. Derfor anmeldte vi bedriften til politiet. De ulovlige utslippene ble umiddelbart stanset og de ansvarlige ble til slutt dømt til fengselsstraff. I tillegg fikk bedriften bot på 1,5 millioner kroner.

Også da Miljødirektoratet anmeldte Vest Tank etter eksplosjonen ved tankanlegget deres i Gulen i Sogn og Fjordane i 2007, endte saken med straff for de skyldige. Dommen fra Høyesterett mot lederne i bedriften var i tillegg tidenes strengeste i en miljøsak.

Men dessverre er det ikke alltid sånn. Noen ganger blir våre anmeldelser henlagt og miljøkriminelle går fri. Det liker vi dårlig.

Farlig stoff i lekeperler
I 2007 fikk Miljødirektoratet meldinger om at flere barn hadde fått i seg et stoff som gjorde dem døsige, svimle og i noen tilfeller bevisstløse. De hadde tygd på lekeperler som inneholdt et stoff som i kroppen kunne omdannes til det narkotiske stoffet GHB. Vi krevde umiddelbart at perlene ble fjernet fra markedet og anmeldte importøren.

Til tross for at vi anså dette som alvorlig miljøkriminalitet ble dessverre anmeldelsen av de ulovlige og farlige perlene henlagt.

Bindeez bilder 007
Når importøren relanserte Bindeez-perlene i Norge, dokumenterte de overfor Miljødirektoratet at de nye lekeperlene ikke inneholdt forbudte stoffer. Foto: Miljødirektoratet

I en sak med ulovlig «gjestelagring» av farlig avfall hos Oleon i Sandefjord og Øra Næring Fredrikstad ble anmeldt av oss i 2011. Også disse sakene er dessverre henlagt av politiet. Vi har klaget på henleggelsen og venter på avgjørelse.

Må straffe seg
Vi har mange gode erfaringer med politiets oppfølgning av anmeldelsene våre. Som den klare hovedregel har anmeldelsene våre endt med straffereaksjon. Likevel finner vi altså fortsatt eksempler på det motsatte. Det er viktig for oss som miljømyndigheter at alvorlige tilfeller av miljøkriminalitet blir møtt med straff. Her er allmennpreventive hensyn viktige.

Bedrifter som kan tjene penger på å begå miljøkriminalitet, må vite at det straffer seg.  Straff og medieoppmerksomhet omkring ulovlige forhold er svært dårlig for omdømmet til en bedrift. Ofte er det denne medisinen som virker. Også for alle de bedriftene som opptrer i samsvar med regelverket, er det viktig at ulovligheter slås hardt ned på. Det skal jo ikke være sånn at de skikkelige virksomhetene taper i konkurransen med de som fusker!

Styrket samarbeid
Kontrollørene i Miljødirektoratet er ute hele året for å sjekke at miljøkrav følges. Men for at vi skal kunne gjøre jobben vår grundig, er vi helt avhengige av at politiet også gjør sin. Møtet hos Økokrim var nyttig og lærerikt for alle parter, og jeg tror vi alle var enige om at videre samarbeid er viktig for å bekjempe miljøkriminalitet. Bra!

Og det aller viktigste er at alle bedrifter bestreber seg på å følge miljøkravene.