Popcorn flyter på vannet og brukes for å lage "oljeflak" under oljevernøvelser. Foto: Kystverket

Når minuttene teller og popcornet flyter

Publisert 30. oktober 2013
Hav og kyst, Olje og gass

Beredskap mot akutt oljeforurensning er viktig. Øvelse er også viktig, og da er faktisk popcorn en helt sentral ingrediens.

Vi samarbeider med andre land om hvordan de kan styrke beredskapen sin. For ikke lenge siden tok vi med kolleger fra Brasil på øvelse – med masse popcorn på vannet.

Uhell med skip eller uhell i petroleumsindustrien kan forårsake store hendelser med utslipp av olje på sjø.

Miljødirektoratet stiller strenge krav til beredskap mot akutt forurensning overfor operatørene på norsk sokkel. Operatørene har ansvaret for å ha en fullgod beredskap og for å rydde opp etter et oljeutslipp fra oljevirksomheten. Redere har tilsvarende ansvar for akuttutslipp fra skipsfarten. Kystverket er den statlige beredskapsorganisasjonen og aksjonerer ved skipsuhell. Kystverket kan, dersom det er nødvendig, overta en privat aksjon – såkalt statlig overtagelse.

Lang rekke krav
I våre tillatelser til operatørene i forbindelse med boring og produksjon av olje, stiller vi en rekke krav til hvor raskt et eventuelt utslipp må oppdages og hvor lang tid det kan ta før de er i gang med å samle opp oljen. Vi krever også at operatørene må samarbeide dersom uhellet skulle være ute.

Brasil er, i likhet med Norge, en stor eksportør av olje og gass. De er også opptatt av å ha god beredskap. Vi samarbeider med myndighetene i Brasil om å styrke reguleringen av offshoresektoren. En viktig del av dette samarbeidet er at vi deler erfaring og kunnskap med våre kolleger i Brasil, om hvordan vi stiller krav til beredskap mot akutt forurensning til operatørene på norsk sokkel. Øvelse er en del av dette.

Felles øvelser …
Heldigvis har vi få ulykker og utslipp i Norge. Men både operatørene, rederne og myndighetene må være forberedt på at ulykker kan skje. Derfor er det viktig å øve. Operatørene må øve. Kystverket og andre statlige etater må også øve – både hver for seg og sammen.

De skandinaviske «kystverkene» har også et samarbeid om beredskap. Minst én gang i året øver disse myndighetene sammen. I høst gikk øvelsen av stabelen utenfor Lysekil i Sverige.

Denne øvelsen handlet om å teste utstyr for nødlossing og for å samle opp olje med lenser og så videre. For øvelsens skyld spiller det ingen rolle om utslippet kommer fra et skip eller en oljebrønn ute av kontroll.  Brasilianerne ble med til Lysekil for å se og lære hvordan man kan tømme oljetankene på et grunnstøtt fartøy og hvordan man håndterer olje som har havnet på sjøen.

… med popcorn
Siden dette var en øvelse, hadde ingen av båtene olje på tankene. Isteden ble flere kubikkmeter popcorn tømt på sjøen for å illudere oljeflakene som oljevernfartøyene måtte få opp.

popcorn_lense3
Popcorn flyter på vannet og brukes for å lage «oljeflak» under oljevernøvelser. Foto: Kystverket

Popcorn oppfører seg merkelig nok ganske likt olje når den havner i vannet. Den klumper seg sammen i flak, driver rundt på vannoverflaten og er krevende å samle opp.

Det fikk kystvaktens folk erfare da konteinerskipet Godafoss grunnstøtte ved Hvaler i 2011.Is og kulde skapte store problemer for den påfølgende oljevernaksjonen. Flere av fartøyene og mannskapet som deltok under Lysekil-øvelsen i høst, både svenske og norske, deltok i den krevende Godafossaksjonen i 2011.

Fra øvelse til alvor
Deltakerne på øvelsen utenfor Lysekil ble også minnet om at øvelse fort kan bli virkelighet. Det danske oljevernfartøyet som skulle ha deltatt i øvelsen, i dukket ikke opp. Fartøyet var blitt kalt ut på et reelt oppdrag et annet sted.

Solid oljevernberedskap er nødvendig. Og det er viktig å øve. Hvis ulykken først er ute, teller hvert minutt.