Omfattende sikkerhetskontroll. Foto: iSockphoto

En bombe i deodoranten?

Publisert 18. november 2013
Klima

Det er ekstrem lav sannsynlighet for at jeg, eller noen av de andre som skal med åtte-flyet til Værnes har en bombe i deodoranten.

Men tenk hva det koster at nesten alle flyplasser i alle land har et så omfattende sikkerhetsopplegg, tenker jeg, mens jeg tar av meg belte og sko og legger deodoranten på båndet.

Og tenk hvilket tankekors det er at verden så fort klarte å enes om disse sikkerhetstiltakene i flytrafikken, men ikke er i stand til å enes om nødvendige tiltak for å avverge klimaendringene.

Ekstremt sannsynlig
For det er jo faktisk ekstremt sannsynlig at klimaendringene er i ferd med å gjøre alvorlig og ubotelig skade på planeten vår.

I september kom FNs klimapanel med sin nye rapport. Den levner ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte, og framtiden avhenger av hvor mye klimagasser vi slipper ut de nærmeste tiårene. Alle verdens forskere er enige om dette, og de aller fleste lands myndigheter legger dette vitenskapelige, skremmende utgangspunktet til grunn. Likevel virker verden handlingslamma. Vi gjør ikke det som trengs.

Burde stå øverst på lista
Hvis verdens ledere skulle gjøre mest der det er størst sannsynlighet for at noe kan gå veldig galt og der det kan få verst konsekvenser for flest mennesker, ja da skulle jo tiltak for å redusere verdens klimagassutslipp stå øverst på lista og nødvendige grep allerede være i full gang.

Men det er nok faktisk lettere å bli enige om og iverksette sikkerhetstiltak på flyplasser enn å oppnå global enighet om fordeling av ansvaret for nødvendige tiltak for å redusere klimagassutslippene. Verden skal løse to problemer samtidig: både løfte store deler av verdens befolkning ut av fattigdommen (som nødvendigvis innebærer økt energibruk) og samtidig få utslippene ned – både i rike og fattige land.

Viktige klimaforhandlinger
10 000 delegater fra 190 land befinner seg i disse dager i Warszawa på den 19. klimakonferansen under FNs klimakonvensjon. Målet med årets klimaforhandlinger er ikke å komme i mål, men først og fremst å meisle ut en prosess og tidsplan fram mot klimakonferansen i Paris i 2015. Det er da alle verdens land er enige om at en ny, global klimaavtale med forpliktende utslippskutt, skal på plass. En slik avtale skal etter planen tre i kraft i 2020.

Forvarsel på Filipinene
Alle deltagerne på klimatoppmøtet har lagt deodoranten sin på sikkerhetsbåndet på vei til Warszawa, selv om bombesannsynligheten er ekstremt liten. Jeg håper at de alle har reflektert over risikokalibrering – og hvor mye mer sannsynlig det er at vi får enda mer alvorlige klimaendringer om vi ikke får ned våre klimagassutslipp.

Vi kan håpe at katastrofen på Filippinene tross alt gjør at erkjennelsen av trusselen vi står overfor, kjennes sterkere for alle på Warszawa-møtet.

Det er ikke mulig å knytte en enkelt ekstremhendelse som tyfonen på Filippinene til klimaendringene. Men i framtiden er det nettopp slike hendelser forskerne venter mer av.

Jeg krysser fingra for at forhandlerne i Warszawa kommer viktige skritt framover i klimaforhandlingene.

PS: Jeg har ingenting imot sikkerhetsopplegget på flyplassene altså…