Gule gnister

Publisert 20. desember 2013
Fornybar energi, Klima, Luft

Godstolen foran ovnen, nesa i en bok. Det er få ting som er så kos som å kjenne varmen fra sprakende ved når vinteren har bitt seg fast ute i mørket. Men det er viktig å fyre riktig.

Det året det var så kaldt, vinteren 2010, brant vi nesten 1,5 millioner tonn ved i hus og hytter her i landet. Året etter var vinteren «varm», og vedforbruket nesten 300 000 tonn lavere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Uansett variasjonene,  ved er en svært viktig varmekilde for oss her i nord.

Fyr riktig
Nå er jula like om hjørnet, med lys og mye varme – ikke minst fra vedovner og peiser. Det er bra, men akkurat som når vi bruker vaskemaskin eller andre apparater, er det viktig å gjøre det riktig. Da blir resultatet best.

Riktig vedfyring reduserer klimabelastningen, bedrer den lokale luftkvaliteten og er bra for lommeboka. Og når vi fyrer riktig, blir veden utnyttet bedre og gir opptil dobbelt så mye varme.

Legg bålet flatt
Cluet er å bygge bålet riktig. Det skal ikke stables i en pyramide med papir i bunnen, slik vi har lært før, men ligge flatt. Og du skal tenne fra toppen, ikke bunnen. Dessuten må veden må være tørr. Og det anbefales faktisk å bruke tennbriketter!

De nye fyringsrådene er kanskje ikke så kjent for folk flest ennå. Derfor har Miljødirektoratet, sammen med Naturvernforbundet, Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme, vært med å lage både film og brosjyre for å informere om dette.

Rentbrennende ovn
Vedfyring er en av de store kildene til helseskadelig svevestøv, spesielt i byene. Men takket være ny teknologi går utviklingen i riktig retning. Såkalte rentbrennende ovner reduserer utslippene av svevestøvet.

Svevestøv er ikke bra for noen og aller minst for gamle, små barn og folk som sliter med luftveisproblemer. Det er svært viktig å få ned mengden skumle svevestøvpartikler i lufta.

Issmelting i Arktis
En annen viktig grunn til å bruke, og bytte til, rentbrennende vedovner, er at det reduserer utslippene av sot fra vedfyringen.

Når den mørke soten legger seg på lyse flater, som for eksempel på isen i Arktis, kan det føre til økt oppvarming og smelting av is fordi mørke flater absorberer solstrålene og varmer opp bakken, mens lyse flater reflekterer dem. Norge er nær Arktis. Derfor bidrar våre sotutslipp mer til oppvarming enn sotutslipp fra land lenger unna.

Hvis du har en gammel ovn, kan du også redusere utslippene av svevestøv og øke energieffektiviteteten ved å montere etterbrennere.

Klimavennlig
Rentbrennende ovner er altså bra for helsa, for klimaet og for lommeboka. Og jo fortere de gamle ovnene i hus og hytter skiftes ut, jo mer skade kan avverges.

Over 60 000 privatboliger varmes i dag opp med fossil olje. Et flertall av politikerne på Stortinget er enige om at fyring med fossil olje skal fases ut innen 2020.

Om seks år må alle som varmer opp husene sine med fossil olje altså erstatte oljen med annen mer klimavennlig oppvarming uansett. Vedfyring er et alternativ som mange fortsatt vil velge, for eksempel i tillegg til varmepumpe og så videre.

Enova gir støtte til utskifting av oljefyr med fornybar energi. I Oslo kommune kan du få støtte hvis du bytter en gammel vedovn med en rentbrennende.

Da er det bare å ønske seg en rentbrennende ovn under juletreet.

God jul med riktig peiskos, og godt nyttår!