Miljøkommune hjelper deg!

Publisert 15. januar 2014
Arter og naturtyper, Avfall, Fornybar energi, Friluftsliv, Hav og kyst, Kjemikalier, Klima, Luft, Støy, Tilsyn

Hurra! Dette er jo en nettside for dummies. Mon tro om staten vet hvor godt verktøy den har laget?

Det entusiastiske utbruddet kommer fra rådgiver Cathrine Kristoffersen i Narvik kommune. Hun roper hurra for miljøforvaltningens nettsted Miljøkommune. no.

Alt i ett
Som det går fram av filmen under er Kristoffersen ny i jobben som rådgiver i Narvik kommune. Hun mener Miljøkommune.no har gitt henne en «flying start» og gjør henne i stand til å gjøre en bedre jobb på vegne av miljøet og yte bedre service overfor alle som har miljøsaker til behandling i kommunen.

Hva er det som er så bra med dette nettstedet?

Kortversjonen er at vi for første gang har samlet alt det de som jobber med miljø i kommunen trenger, på ett sted.

Målet er raskere, bedre og ikke minst likere saksbehandling i kommunene. Hensikten er å gjøre jobben lettere for alle i kommune-Norge slik at vi samla blir bli bedre i stand til å nå våre nasjonale mål for klima- og miljø.

Rettigheter og plikter
Miljøkommune.no er en verktøykasse som samler alt om kommunens myndighet – på miljøområdet. Ikke bare regler og veiledninger, men også konkrete eksempler på brev og planer og andre ting som kommunene skal utarbeide.

Ta for eksempel ingeniøren som skal behandle en søknad om å installere et minirenseanlegg. Ved å klikke seg inn på forurensning og avløp på Miljøkommune.no, får hun en oversikt over alle avløpsområder hvor kommunen er forurensningsmyndighet, konkret eksempel på hvordan en tillatelse til minirenseanlegg skal utformes og hvilke hensyn som skal vurderes i behandlingen.

skjermdump_miljokommune
Saksbehandleren geleides inn på et flytskjema for behandling av saken steg for steg, med nødvendige maler for vedtak, krav til dokumentering, skjema, sjekklister osv. Alt hun har bruk for finner hun der.

Lettere å løse miljøsaker
Verktøyet gjør det lettere for kommunene å ta tak i miljøproblemer, ikke minst for små kommuner med begrensede ressurser. Miljøkommune.no kan være til hjelp i alt fra å utarbeide klimaplaner, rydde i gamle miljøsynder eller behandle søknader om motorisert ferdsel.

Også bedrifter og innbyggere kan ha nytte av nettstedet for eksempel for å sjekke krav til dokumentasjon og saksgangen i kommunen.

Inviterer til dialog
Tilbakemeldingene fra brukerne så langt er positive. Verktøyet er i ferd med å bli godt kjent i kommune-Norge, og antallet brukere øker. Men for at dette skal bli den viktigste informasjonskanalen mellom staten og kommunen på miljøområdet slik målet er – må det spres via jungeltelegrafen. Og vi trenger tilbakemeldinger for å forbedre oss.

Jeg oppfordrer kommunene til å komme med ros og ris og gode ideer på miljokommune@miljodir.no

Miljøetatenes fagfolk sitter klare til å svare på spørsmål, tilbakemeldinger eller ta imot forslag til nytt innhold.