Foto: Anne-Sofie Gjestrum

Elbilen – en udiskutabel klimavenn

28 Publisert 7. februar 2014
Fornybar energi, Klima, Luft, Støy

Elbilen reduserer klimagassutslippene fra transport, selv om den går på strøm med innslag av kullkraft fra Europa.

I kjølvannet av den norske elbil-«revolusjonen» har kritikere hevdet at elbilene er «skitnere» enn mange moderne bensin og dieselbiler med lave utslipp.

Det er feil. Elbilen kjører med null utslipp, mens bensinbiler og biler med fossil diesel slipper ut CO2 for hver kilometer de kjører gjennom hele bilens liv.

Øker ikke utslippene
Det er heller ikke riktig at økt forbruk av strøm til elbiler i Norge, fører til økte klimagassutslipp fordi vi må importere mer strøm som kan være produsert fra kullkraft i Europa.

Resonnementet tar ikke høyde for at utslipp fra fossil kraftproduksjon, som kullkraft, er regulert gjennom det europeiske klimakvotesystemet.

Klimagassutslippene fra 12 500 kraftprodusenter og bedrifter i EU og Norge, er begrenset av kvotesystemet.  Innenfor systemet settes det et samlet tak, altså maksimal mengde klimagasser som disse virksomhetene kan slippe ut.

En bedrift, for eksempel et kullkraftverk, kan ikke øke sine klimagassutslipp uten at en annen virksomhet innenfor systemet må redusere sine utslipp tilsvarende.

Derfor vil ikke økt forbruk av elektrisitet i Norge og Europa føre til at de årlige utslippene av klimagasser innenfor det europeiske kvotesystemet øker. Enhver elbil som erstatter en fossilbil på europeiske veier, vil være et bidrag til reduserte utslipp i Europa.

Hva med batteriproduksjonen?
I elbil-debatten argumenteres det også med at utslippene av klimagasser er større ved produksjonen av elbiler enn ved produksjon av fossile biler. Dette skyldes batteriproduksjonen. Mengden utslipp forbundet med produksjonen av batteriene, er likevel liten i forhold til mengden CO2 som blir sluppet ut fra en fossilbil i bruksfasen.

Elbil får utslippene ned
Transportsektoren må gjennom en total forvandling. Utslippene må ned. Det finnes ikke én enkelt løsning. Vi må både kjøre mindre, kjøre mer kollektivt og ha mindre utslipp per kjørte kilometer. Det må utvikles flere nye teknologier. Elbil er en lovende teknologi som allerede bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transport.

Elbiler Zerokonferransen beskåret
Ulike varianter av elbiler var utstilt på årets Zerokonferranse.
Foto:Kjersti D. Moxness

Samtidig reduseres også utslipp av støv og NO2. De største byene i Norge har så dårlig luftkvalitet at det går på helsa løs for mange mennesker, spesielt sårbare grupper som barn, eldre og folk med luftveislidelser.

Bedre byluft
Flere norske byer har høyere nivåer av støv og NO2 enn tillatt, og de bryter kravene til luftkvalitet i forurensningsforskriften og EUs luftkvalitetsdirektiv.

Elbiler vil på samme måte som andre personbiler, slite på veidekket og virvle opp støv, men elbilene har ikke eksosutslipp overhodet. Utslippene av nitrogenoksider (NOx) og forbrenningspartikler vil dermed reduseres med en høyere andel elbiler.

Mindre støy
Også støybelastning blir mindre med elbiler. En halv million mennesker er mye eller sterkt plaget av støy i Norge. Den største kilden til støy er veitrafikk. Stillegående elbiler vil dempe støynivået fra bykjøring.

Klimagassutslippene må reduseres drastisk både i Norge og andre land for at vi skal bremse klimaendringene og lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet.

Transport er den største kilden både til klimagassutslipp, lokal luftforurensning og støy i Norge. Kollektivtransport, sykkel og gange må få gode kår. Og vi må tenke helt nytt når det gjelder bil.

Fossilbilen blir historie
Hver nye fossilbil på veien låser oss til klimagassutslipp og helsefarlig utslipp i mange år framover. Forbrenningsmotorer med fossil diesel og bensin må erstattes av andre teknologier.

Elbilen er definitivt en klimavenn og en del av løsningen på veien til lavutslippssamfunnet.

Og om noen år kommer vi til å se på fossilbilen som, nettopp, en fossil fra gamle dager som vi forundres over at vi lot kjøre omkring på veiene våre.

 • 2re B

  Burde snarest mulig få på plass et regelverk som innskrenker fordelene for el-biler med piggdekk!

  • NorwegianThirtySomething

   Paradoksalt nok så viser det seg faktisk at svevestøvet fra piggdekk er så grovkornet at det ikke direkte går ned og setter seg i lungene hos mennesker – i motsetning til svevestøv fra piggfrie dekk som faktisk er mer skadelig i så måte.

   • Threesides

    Vil ikke piggdekk skape begge «typer» svevestøv? De består jo tross alt av mer enn bare pigger?

   • 2re B

    Hvor har du dette fra?! Piggdekk sliter også mye PM2.5 (finfraksjonen) på asfalten. Dette er dokumentert både i Norge (NGU/NTNU) og i Sverige (VTI). Piggfrie vinterdekk sliter asfalt I samme størrelsesorden som sommerdekk Når det gjelder slitasje av selve bildekkene, er den bare marginal I forhold til piggenes asfaltslitasje.

  • ljvarnes

   Vinterlandet Norge må ha muligheter for piggdekk, det får holde om det er piggdekkgebyr i de største byene der problem med svevestøv er tilstedes

 • Gjermund Abrahamsen Wik

  Vi har lett etter disse argumentene en stund – veldig ryddig satt opp 🙂

 • Martin Browne

  Sannsynligvis er EL-bil miljøvennlig i NORGE.
  Sannsynligvis er EL-bil ikke miljøvennlig i sværet mange andre land (med annen energi-mix).
  Værre enda: EL-bil er som å feie møkka under teppet. Var det ikke for at luftproblemer i byene plager folk, så ville ikke befolkningen i Shanghai, Beijing, London, New York osv brydd seg. Med EL-bil blir luften ren i byene og skitt og forurensning blir elegant «borte». Møkka kommer istenden, i STØRRE MENGDER ute i naturen, langt vekk fra byene, fra skitne kraftver…… og det er ingen/få som kommer til å bry seg. Eller?

  • NorwegianThirtySomething

   Nå er det slik at hvis en bensinbil blir byttet ut med en elbil så forsvinner også behovet for å produsere, raffinere og transportere den mengden bensin som den bilen brukte.

   Tro meg – klimaregnskapet er MYE bedre for en elbil enn for en bensinbil. Både lokalt og sentralt – OGSÅ iberegnet batteriproduksjon.

   Forøvrig – en elbil kan gå på solkraft om 10 år hvis det blir utbygd. Eller vindkraft. Eller vannkraft.

   Det er langt verre å skifte «forurensningskilde» på parken av fossile biler.

  • ljvarnes

   Du bør lese det artikkelforfatteren skriver om kvotesystemet på nytt.

 • Oddvin Lund

  Dette er nokså udiskutabelt, ja. Men det som er diskutabelt er om dette er beste bruk av avgiftsfritak. Skulle gjerne ha sett en oppstilling av hvilke klimatiltak som er det mest effektive sett i forhold til hva staten/vi spytter inn av avgiftsfritak, avgifter, skatt o.l. Har mistanke om at avgiftsfritak for biler ikke kommer så veldig høyt opp, selv om det nok kommer høyere opp enn elsertifikater for vindkraft og småkraft. Tall for dette finnes vel i en eller annen utredning? Skriv gjerne et blogginnlegg om det!

  • NorwegianThirtySomething

   Det har vist seg gang på gang at bruk av gulrot virker langt bedre enn pisk. Elbilsalget er kraftig på vei opp – nettopp fordi man har valgt å gi avgiftsfritaket her.

   Elbilen og lavutslippsbiler (hybrider) er viktige for å nå klimamålsetningene for 2020 (som er 120g CO2 i snitt fra hver bil for hver km).

   At man ikke har kopiert dette over til andre områder er meg en gåte. Fravær av avgift på miljøvennlige alternativer bør være en selvfølge – allikevel er det for eksempel moms på kollektivtransport.

   • Oddvin Lund

    Enig. Men et problem er at politikere nøyer seg med symbolpolitikk og «bruker opp» penger / finansielle virkemidler på det, og kan skryte av at de er flinke miljøpolitikere. Dermed hindrer avgiftsfrihet for elbiler og elsertifikater at man kommer videre.

    • ljvarnes

     Det du hevder er kun teoretisk, tror du at de avgiftene staten ville fått inn hvis elbilene hadde forsvunnet ville gått til tiltak som bedre f.eks kollektivtransport. Problemet er vel ikke at vi ikke har penger til andre tiltak, det er mer viljen det står på.

 • Jan Hage

  Lurer på hvordan elbilenes batterier blir omtalt forurensingsmessig når alle om 15 år trenger skiftes ut.

  • Threesides

   Hvorfor lurer du spesifikt på dette? Batteriene kan resirkuleres når de ikke er brukbare til noe lenger, men selv etter at de ikke er brukbar til el-biler, kan de brukes til å lagre energi i andre sammenhenger.

   • Jan Hage

    alt kan ikke resirkuleres. Det blir avfall av noe uansett. Men hvor mye er det vel ingen som vet.

    • svein friborg

     Det sies at 90 – 95% av batteriet kan resirkuleres, når man tenker seg man bruker først batteriet 15 år i bil og deretter 20 år til backuplagring er ikke 15-30 kg avfall så mye, hvor mange tv og hifiapparater har du kastet på de 35 årene i kg?

     i 2013 kastet hver normann 441 kg .

  • ljvarnes

   Når batteriet ikke lengre kan brukes i bilen så kan det stå 20 år som backup system i solcellekraftverk

   • Jan Hage

    hm, ja kanskje det. Vi får se om 15 år

 • Hamiso de Utd

  Glimrande innlegg!
  Få dette ut i flest mogleg aviser. Er grundig lei av all den plassen som Spetalen m.fl. har fått med sine kvasi-vitskaplege argument.
  Ta gjerne med litt tal og dokumentasjon på forholdet co2-utslepp ved produksjon av batteri/co2-utslepp ved bensin/dieselkøyring.
  Me treng slike innlegg i ei tid då tusenvis av forståsegpåarar pøser ut med sin kvasivitskap.

 • Geir Henninen

  Her er litt tall og dokumentasjon på forholdet co2-utslepp. Tall fra samme type bil, med andre ord «apple to apple»:
  http://blogg.hegnar.no/2013/09/02/er-elbilen-co2-messig-lonnsom/

 • Guest

  Når en sannhet presenteres som udiskutabel, blir jeg skremt. Elektrisitet er ikke nødvendigvis synonymt med ren kraft, men det framstilles som det. Så lenge reservekrafta til vind/sol i økende grad dekkes opp av kull, er el-bilen som klimavenn høyst diskutabel. I hvert fall i Europeisk sammenheng, men vi importerer kullkraft til Norge også!

 • Guest

  Hyggelig om man kunne legge fram tallmateriale som dokumenterer påstandene – eksempelvis denne: «Mengden utslipp forbundet med produksjonen av batteriene, er likevel liten i forhold til mengden CO2 som blir sluppet ut fra en fossilbil i bruksfasen.» Dokumenter!

  • Ellenhambro

   Litt grove anslag tilsier at produksjon av en
   elbil fører til ca. fire tonn ekstra CO2-utslipp sammenlignet med en fossilbil. Dette ekstrautslippet er både avhengig av hvor stor bilen (og dermed batteriet) er og hvor batteriet produseres (batteriproduksjonen er kraftkrevende, så produksjon i land med ren kraft vil føre til betydelig lavere utslipp enn de fire tonn CO2 som er nevnt). Gitt at kraftproduksjon på global basis blir renere og renere over tid (på vei mot lavutslippssamfunnet), vil batteriproduksjonen føre til mindre utslipp om 20 år sammenlignet med i dag. En fossilbil (13 000 km/år, 0,6 liter per mil) slipper ut rundt to tonn CO2 per år. Forenklet sagt kan man derfor anslå at en elbil starter med et ‘karbongjeld’ som tilbakebetales i løpet av to år. I et livsløpsperspektiv vil derfor elbil være et utslippsreduserende tiltak. Legg merke til at vi i dette da har forutsatt at elbilen går på strøm basert på vannkraft. Tallene er basert på forskning ved NTNU.

 • Guest

  Klimakvotesystemet fungerer ikke. Er det ikke så?

 • Snefrid Reutz-Håkenstad

  «Resonnementet tar ikke høyde for at utslipp fra fossil kraftproduksjon, som kullkraft, er regulert gjennom det europeiske klimakvotesystemet.» Nei, vel…. Men er det ikke så at klimakvotesystemet ikke fungerer?:

  5. Fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren:

  Norge har i perioden 2008-2012 kjøpt kvoter tilsvarende i snitt 8,4 mill. tonn per år. Miljødirektoratet og departementet har påpekt at kvotesystemet ikke fungerer det skal, og statsråden gjentar dette i et svar 14. mars til undertegnede, men svarer ikke på hvor store utslipp norske kvotekjøp i utlandet har bidratt til å kutte. Er det slik å forstå at statsråden ikke sitter på noen informasjon om hvor mye klimagasser, ett av de mest sentrale virkemidlene i norsk klimapolitikk, har bidratt til å kutte?

 • Snefrid Reutz-Håkenstad

  «Resonnementet tar ikke høyde for at utslipp fra fossil kraftproduksjon, som kullkraft, er regulert gjennom det europeiske klimakvotesystemet.» Nei, vel…. Men er det ikke så at klimakvotesystemet ikke fungerer?:

  5. Fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren:

  Norge har i perioden 2008-2012 kjøpt kvoter tilsvarende i snitt 8,4 mill. tonn per år. Miljødirektoratet og departementet har påpekt at kvotesystemet ikke fungerer som det skal, og statsråden gjentar dette i et svar 14. mars til undertegnede, men svarer ikke på hvor store utslipp norske kvotekjøp i utlandet har bidratt til å kutte. Er det slik å forstå at statsråden ikke sitter på noen informasjon om hvor mye klimagasser, ett av de mest sentrale virkemidlene i norsk klimapolitikk, har bidratt til å kutte?

 • Nesten det samme som jeg nevner i bloggen min 🙂 elgolfen.blogg.no
  Prøver så godt det lar seg gjøre og overbevise folk flest om hvor lett og bra overgangen til elbil er der også. Stå på og la det helst bli flere slike innlegg 🙂 !!