Foto:Kim Abel, Naturarkivet

La oss glede oss over miljøseirene

Publisert 5. juni 2014
Avfall, Friluftsliv, Verneområder

5. juni er utpekt av FN til verdens miljødag, og dagen markeres både her hjemme og rundt om i verden med mange ulike arrangementer som skaper engasjement, interesse og kunnskap om miljøspørsmål.

Jeg har jobbet med miljøvern i over 20 år. Mange av de miljøproblemene vi slet med på 1980- og 90-tallet, er nå langt på vei løst.

Sur nedbør og tønner med gift
Vi som er gamle nok, husker hvordan det var i «gamle dager». Sur nedbør bragte fiskedød til våre elver og vassdrag. Fra fabrikkpipene kom det svart, illeluktende røyk, og avfallet gikk stort sett rett på dynga.

Tilpasset avfallshaug
Foto: Anne-Sofie Gjestrum.

Mye av kloakken gikk rett ut i fjorder, og industrien slapp farlige stoffer, urenset, rett ut. Tønner med gift ble gravd ned i naturen, og miljøgifter hopet seg opp i bunnen av fjorder rundt industristeder.

At Norges største innsjø og drikkevannskilde, Mjøsa, var sterkt forurenset og luktet ille, ble en skikkelig tankevekker. At lokalbefolkningen engasjerte seg så sterkt, var med på å drive frem den storstilte aksjonen for å redde Mjøsa. Mjøsa-aksjonen som ble startet av husmødrene, bidro til å skape bevissthet om utfordringene og muligheter for gode løsninger. Folkeaksjonen endte med en miljøseier for Mjøsa og storsamfunnet.

Internasjonalt samarbeid
Vi ble tidlig klar over at flere av de lokale miljøproblemene hadde en global sammenheng – at for eksempel forurensningen som kom til Norge av svovel og nitrogen, ble fraktet over lange avstander fra utslippskilder på kontinentet.

Vi lærte oss om naturens tålegrense og at vi trenger internasjonalt samarbeid for å løse miljøproblemene.

Friskmeldte elver og rent badevann
I dag er ørret og laks tilbake i mange vassdrag. Etter 30 års kontinuerlig kalking, er for eksempel samtlige vassdrag i Hedmark nå friskmeldt. I dag driver  Miljødirektoratet genbank for å sikre at villaksen skal fortsette å svømme i elvene våre.

Vi har, i hvert fall noen steder, bilfrie gater i byene. Folk kan bade i rent vann der det tidligere var sterkt forurenset.

Badende i Korsvika
Bading i Trondheimsfjorden. Foto: Lars Fuglevaag.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å kildesortere og gjenvinne avfall. 87 prosent av alt avfall blir gjenvunnet.

De siste 20 årene er utslippene av de fleste prioriterte miljøgiftene redusert med over 50 prosent – flere av dem betydelig mer.

Vi har opprettet skjærgårdsparker, kjøpt opp strandperler og tilrettelegger kyststier. Rundt 2000 friluftsområder er sikret av staten og gjort tilgjengelige. Vi har mer enn 2700 verneområder å velge mellom, der også områder med spesiell verdi for planter og dyr er vernet.

Vi legger til rette for at Europas største villreinstammer fortsatt hører til i norske fjell.

Overvåkning og kunnskap
Kunnskapen om miljøets tilstand og utvikling er bærebjelken for alt Miljødirektoratet driver med. Resultatene fra overvåkingen gir oss svar på om vi har nådd målene våre. Er vi på rett vei, eller blinker det rødt?

Vi blir noen ganger beskyldt for å være dommedagsprofeter og bare tute om alt som går galt. Derfor ønsker jeg på verdens miljødag å løfte fram noen av de mange gode eksemplene på at miljøarbeidet har nyttet. På mange områder blir det stadig meget bedre, dere.

Og så skal vi selvsagt fortsette å si ifra til politikerne om hvor det ikke står bra til og hvilke trusler vi står overfor, og gi råd om hva som kan gjøres for å bedre forholdene.

Vi er mange her i landet som bryr oss om miljøet, men vi trenger enda flere!

Alt engasjement starter med nysgjerrighet. Still spørsmål på miljøets vegne, og klikk deg inn på Miljøstatus.no for å finne svarene.