Fiskeforvalter i Nord-Trøndelag Anton Rikstad har vært en krumtapp i kampen mot gyro i Steinkjerelva. Foto Dag Stian Husby

Morna gyro!

Publisert 24. oktober 2014
Arter og naturtyper, Vann og vassdrag

I dag har jeg feira friskmelding av Steinkjervassdraget. En utrolig glede å kunne si morna til det lille udyret gyro i Trondheimsfjorden.

Etter 37 års elendighet kan nye generasjoner glade laksefiskere nyte godt av de fantastiske verdiene elva har å by på.

Den bittelille lakseparasitten Gyrodactylus salaris er virkelig en liten jævel. Den angriper ungfisken og truer raskt hele laksebestanden i elva med utryddelse.

For å ta knekken på den, må all fisk i elva fjernes. Det er brutalt, men nødvendig. Og hvis bare en eneste parasitt gjemmer seg i en bakevje, og overlever en behandling, er det nok til å reinfisere hele vassdraget slik at behandlingen mislykkes og trusselen er tilbake.

Lang og hard kamp
Kampen i Steinkjerelva har vært krevende, og den har hatt sine tilbakeslag.

Tre ganger på 1990- og 2000-tallet forsøkte vi å ta knekken på gyroen med rotenonaksjoner uten å lykkes. I 2006/2007 ble en ny metode med surt aluminium forsøkt, men parasitten overlevde denne også.

Nå er det endelig gått fem år med omfattende overvåkning, i regi av Mattilsynet, uten at parasitten er påvist siden rotenonbehandlingen i 2008 og 2009. Elva er dermed friskmeldt.

Behandlingen den gang var en omfattende dobbeltbehandling hvor vi dro nytte av erfaringene fra tidligere mislykkede behandlinger både her og andre steder. Gjennom årene har vi bygget opp kompetanse og lært. Nå vet vi hvordan vi skal bli kvitt det lille udyret.

Lenge var gyro den største trusselen mot villaksen vår, men nå begynner vi å få kontroll. Vi rykker stadig nærmere målet om å fjerne parasitten. Av de 49 elvene som har vært infisert, er nå 40 friskmeldt eller venter på friskmelding.

Internasjonalt ansvar
I dag feirer vi seieren ved en av de viktigste frontlinjene i krigen mot gyro.


Jeg holdt mitt innlegg i en lavo denne gangen. Foto Dag Stian Husby

Steinkjervassdraget har vært en potensiell smittekilde for hele Trondheimsfjorden som med over 40 lakseførende elver, trygt kan kalles verdens viktigste laksefjord. Heldigvis har den holdt seg unna de andre vassdragene. Og sånn skal det forbli.

Det nasjonale målet som Stortinget har fastsatt, er at vi skal ha levedyktige og høstbare bestander av denne nesten mytiske, fantastiske fisken – den atlantiske villaksen som Norge har et helt spesielt ansvar for å ta vare på.

Arten er i dag i nedgang i hele sitt utbredelsesområde. Vi har over 25 prosent av den europeiske bestanden, og den er en såkalt norsk ansvarsart.Vi har en tydelig internasjonal forpliktelse til å ta vare på arten.

Betaler seg
Formålet med å ta vare på den atlantiske villaksen, er først og fremt å sikre det biologiske mangfoldet vårt. Men selvsagt også fordi den er til stor glede for alle laksefiskere – og dem er det mange av. Dessuten har laksefiske også stor økonomisk betydning og gir mange ringvirkninger i lokalmiljøet.

Allerede på 1800-tallet kom de første turistene til Norge for å fiske laks og beundre de flotte fossefallene våre.

En økonomisk utredning fra år 2000 viser at den samfunnsøkonomiske verdien av en rotenonbehandling er mange ganger større enn kostnadene ved behandling. Med tanke på smittefaren til Trondheimsfjorden, vil en utryddelse av parasitten i Steinkjerelva bidra til å beskytte verdier i størrelsesorden 500 til 1500 millioner.

Det betaler seg i fiskeglede, i lommeboka til elveeiere, og i turistnæringen.

Fosterhjem
Det er fascinerende å tenke på at noen kloke forutseende hoder tidlig skjønte at vi måtte ta vare på laksegenene herfra så laksen kunne komme tilbake når elva en gang ble frisk.

Gjennom genbanken har vi skapt et fosterhjem for flere generasjoner laks. Nå er det etterkommerne av laksen som levde her da gyroen først kom, som vender tilbake.

Takket være stor innsats fra kommunen og elveeierne har denne reetableringen vært en suksess.

Hele gjengen ved elva beskåret
Her er jeg på åpningen sammen med fiskeforvalter i Nord-Trøndelag Anton Rikstad (fra venstre), fylkesmiljøvernsjef Bjørnar Wiseth, ordfører i Stenkjer Bjørn Arild Gram, Ivar Hellesnes fra Mattilsynet, Fylkesmann Inge Ryan, statsekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Nye generasjoner
Laksen er tilbake, og vi i Miljødirektoratet er i gang med å legge de sentrale føringene for fisketid for neste femårsperiode.

Jeg kan ikke forskuttere noe om fisketid for kommende sesonger. Men alt ligger nå til rette for at vi om kort tid kan åpne Steinkjerelva for fiske igjen.

Da kan barnebarna til de som fisket her før gyroen kom, fiske på tippoldebarna til laksen som svømte her den gang. Slik kan nye generasjoner nyte godt av de fantastiske verdiene som elva har å by på.

Gratulerer med dagen – spesielt til laksen selv, og til nye generasjoner lakseentusiaster i Steinkjer-regionen!

  • Jahn Helle

    Ja gratulerer! Så nå kan laksenæringen fritt få utrydde villaksen og sjøørreten i Norge med sin spredning av lakselus og sykdommer, uten at vi også må tenke på gyro. Gratulerer!