Foto: Oppdal videregående skole.

Naturen- en fantastisk trigger for læring

Publisert 9. desember 2014
Arter og naturtyper, Friluftsliv

Blant de beste minnene jeg har fra min egen skolehverdag er når læreren tok oss med på utetime i skogen like bak skolen.  Naturfag ble med ett så mye mer spennende når vi for eksempel kunne studere meitemarkens liv på nært hold, og fotosyntesen ble litt lettere å forstå der ute i det grønne.

I dag har uteundervisning kommet inn på timeplanen gjennom oppleggene som tilbys i Den naturlige skolesekken. Fra starten i 2009 og fram til i dag har 474 forskjellige skoler i landet deltatt i 768 prosjekter under dette programmet.

Den naturlige skolesekken ble valgt som en av hovedsatsingene i oppfølgingen av strategien: Kunnskap for en felles framtid. Dette er Norges svar på hvordan vi i praksis følger opp FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling.

Miljødirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet ansvaret for å lage skoleopplegg som bidrar til at elever og lærere får økt bevissthet om bærekraftig utvikling og et større engasjement for miljøet.  Naturfagsenteret ble valgt som faglig ressurssenter og operativt ansvarlig.

Vi skal introdusere nye læringsarenaer og utforskende læringsmetoder for å inspirere, motivere, og engasjere elever i å lære om miljøet.  Naturen og nærmiljøet har blitt et «nytt» klasserom.

Den naturlige skolesekken er nå evaluert av Nordisk Institutt for Studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Resultatene er veldig oppløftende.  Prosjektene har tilført noe unikt inn i skolehverdagen, og både lærere og elever som har deltatt, sier de er blitt mer motiverte til å lære. Skolene er også blitt mer bevisste på å ta i bruk ressurser i nærmiljøet, som for eksempel frivillige lag og organisasjoner.

Fra Børselva til brønner i Mali
La meg fortelle en historie fra Børsa skole i Skaun, der de har klart å lage et kinderegg ut av prosjektet Vannets kretsløp.

Elevene fulgte vannets egenskaper og miljøtilstanden gjennom kretsløpet fra Rossvatnet, via bekker til Børselva videre til vannets utløp i fjorden.

De studerte livet i de ulike vannkildene, samlet dyr og planter, og sjekket hvordan ulike temperaturer i vannet påvirket artene. En av oppgavene var å smake på vannet de ulike stedene.  Et tankekart ble laget for å beskrive hva vann kan brukes til i løpet av en dag.   Det ble starten på en diskusjon om hvor mye vann trenger vi egentlig, og hva skjer hvis det blir borte?

Selv om vi i Norge har mye og rent vann, er ikke det situasjonen i alle andre land. Elevene bestemte seg for å lage en aksjon og samle inn penger til vannbrønner til befolkningen i Mali.

Denne historien illustrerer hvordan undervisning ute i naturen kan bli starten på en kunnskapsreise i læring om sammenhenger i naturen.

Flere læringsmetoder
Interessen for naturfag skapes i tidlige barneår.

Er det noen tilstede i dag? Et reve- eller grevlinghi er spennende.
Et reve- eller grevlinghi er spennende. Foto Kim Abel Naturarkivet.

Barn lærer noe hele tiden, og små barn lærer først og fremst gjennom å leke og å sanse, lukte og smake. Her kan naturen tilby en læringsarena som det tradisjonelle klasserommet ikke kan matche.

Ifølge evalueringen har prosjektene i Natursekken lykkes svært godt med å tilby utforskende læringsmetoder. 70 prosent av lærerne svarer at de bruker nærmiljøet mer enn før i undervisningen. 40 prosent svarer at de nå legger større vekt på utforskende arbeidsmåter, og at de kobler flere fag sammen i undervisningen.

Som Vannets kretsløp viser, lærte elevene både naturfag, matematikk, samfunnsfag og ernæring gjennom det prosjektet.

Kortreist kunnskap
Visjonen for skolesatsingen til Miljødirektoratet er å gi kortreist kunnskap om natur og miljø, spennende og praktiske måter å lære på, utvikle nye verktøy for lærerne som supplement til tradisjonelle læringsmetoder.  Alle våre prosjekter er faglig godt forankret i læreplaner og kompetansemål for undervisningen.

Miljøforvaltningen har også et landsdekkende tilbud til skoler utenom Den naturlige skolesekken gjennom vårt apparat i Statens Naturoppsyn.  Vi har 10 naturveiledere som gir flere tusen elever, lærere og lærerstudenter utetimer i naturen hvert år. I tillegg gir vi tilskudd til formidling overfor skoleelever på naturinformasjonssentre med tema villrein, rovvilt, våtmarksområder og nasjonalparker.

Miljødirektoratet sender også unge miljøambassadører  ut til ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet med engasjerende foredrag om klimaendringer, tap av naturmangfold og framtidens løsninger i lavutslippssamfunnet.

Og ta en titt innom nettstedet Miljøstatus.no der er det masse spennende miljøstoff til å bli klok av.

Verdifull investering
Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring, noe trigger oss til å få lyst til å vite mer.  Jo tidligere vi introduserer ungene for naturens undre, jo større er sjansene for at de blir interessert i å lære om dem. Naturopplevelser er inngangsporten til mer kunnskap og forståelse, som igjen kan utvikle seg til en livslang kjærlighet til natur og miljø.
Og det vi er glade i, tar vi vare på. Så enkelt, og så sant, og det funker!   Å «utsette» alle barn for natur så tidlig som mulig er den beste investering vi kan gjøre for framtida!