Foto: Bård Bredesen Naturarkivet.

Friluftsliv- en gratis «lykkepille»

4 Publisert 8. januar 2015
Friluftsliv

Jeg har egentlig sluttet med nyttårsforsetter, men gjør et unntak i år. For i år vil jeg følge oppfordringen fra Friluftslivets år 2015  – mer ut på tur!

Klima- og miljøministeren har gitt Miljødirektoratet oppdraget å lede Friluftslivets år. På vegne av oss har organisasjonen Norsk Friluftsliv fått den operative jobben med å få oss opp av sofaen og ut døra.

Forberedelsene har pågått i hele 2014. Jeg er imponert over det innholdsrike programmet for aktiviteter og arrangementer gjennom hele året over hele landet. Planleggingen av Friluftslivets år har virkelig utløst dugnadsånd og kreativitet.

Vi fikk inn nærmere 100 søknader fra organisasjoner om å gjennomføre diverse aktiviteter i Friluftslivets år 2015.

Hvis du gjør ett enkelt google-søk på » friluftsliv i Norge», får du se den beste Norges-reklamen der bildene forteller mer enn tusen ord.

Her ser du mennesker utendørs i lutter glede og lykke, i frihet,i nærhet og i fellesskap . De opplever ro, stillhet og vakker natur, de møter dyr og fugler, de er i bevegelse, får fysiske utfordringer, driver matauk og tar en rast ved kaffekjelen over bålet. Bare ta en titt på det inspirerende fotogalleriet.

Ut på tur, aldri sur
Aldri smaker matpakka og svartkaffen bedre enn ute i det fri. Hvorfor?

Er svaret så enkelt som at ut på tur, aldri sur, faktisk stemmer?

Friluftslivet står sterkt i den norske kulturen og har høy oppslutning.  Vi kan trygt si at det er en del av den norske folkesjela.

Men  hvordan vi utøver friluftsliv er samtidig i endring. Det er spesielt de unge som er tiltrukket av nye aktivitetsformer i naturen. De er ikke så ivrige på bærtur og fisketur, men velger heller fartsfylte aktiviteter med spenning, som terrengsykling, kiting, og padling i stryk.

Like viktig som fastlegeordningen
Hvorfor Friluftslivets år?

Fordi vi har så utrolig godt av det alle sammen. Å være aktive ute gir oss bedre helse, både fysisk og psykisk. Allemannsretten, retten til å ferdes fritt i utmark, er kanskje like viktig for folkehelsa vår som fastlegeordningen. Og det er helt gratis.

Noen trenger et ekstra dytt for å komme seg ut. Den tøffeste mila kan være dørstokkmila.  I Friluftslivets år er målet å inspirere sofasliterne og andre som synes terskelen er for høy.

Tilbud for alle
Over hele landet er frivillige lag og organisasjoner, lokale myndigheter og private aktører klare til å få oss ut.

Det blir blant annet aktiviteter for barn på friluftsskoler, fiskefestival, padlekurs, etablering av gå-grupper, naturens tivoli i hundremeterskogen, pensjonistene får sin egen Holmenkolldag, og det blir egne turtilbud for innvandrere.

For de som søker litt ekstra utfordringer, blir det også nok å prøve seg på.  Allerede åpningsdøgnet 13. til 14. januar arrangeres det overnatting ute i det fri, rundt om i landet.  Mer informasjon om dette og alt det andre som skjer finner du på Friluftslivets år.

Naturarkivet-Bård Bredesen_beskåret12_0243
Foto: Bård Bredesen Naturarkivet.

En befolkning som er glad i å bruke nærmiljøet og naturen gir oss også en slags forsikring for at natur og miljø blir tatt vare på. De som er glad i å bruke naturen er som regel også glad i naturen selv. Og samtidig vil ofte tilrettelegging for friluftslivet være med på å bevare verdifull natur.

Gjennom oppkjøp av friluftsområder gjør staten og kommunene mange flotte områder tilgjengelige for folk flest. Både i skog og mark, på fjellet og langs kysten har det i årevis vært kjøpt opp arealer som er tilrettelagt friluftsliv, for eksempel med turstier, informasjon om turmuligheter og med god skilting og merking.

Setter vi verdensrekord?
Retten til fri ferdsel, opphold og høsting i naturen er forankret i friluftsloven, som ble vedtatt i 1957.

Allemannsretten er et gratis fellesgode som gir deg rettigheter, men også plikter. Det er viktig å ta hensyn til naturen og andre som ferdes ute. Det betyr for eksempel at vi ikke legger igjen søppel, og at vi sørger for at bålet er ordentlig slukket når vi forlater det.

Vi har gjennom en egen satsing på tilrettelegging av friluftsliv i folks nærmiljøer sett at kortreist friluftsliv har stor effekt.  Å få tilgang til sammenhengende turstier og naturområder som kan brukes hele året rett i nærheten av der folk bor, gjør terskelen lavere og trivselen høyere.

Det hårete målet med Friluftslivets år er å sette varige spor ved at alle deler av befolkningen skal mer ut på tur.

Klarer vi det, tror jeg 2015 blir året da Norge blir verdensberømt for å være landet som fikk hele befolkningen med seg ut.

Det er jo typisk norsk å gå på tur, så det klarer vi!