Måker på avfallsplass. Foto: Det europeiske miljøbyrået.

Faglig påfyll i påsken

3 Publisert 27. mars 2015
Internasjonalt, Klima, Miljøovervåking

Rapporten «Miljøstatus i Europa 2015» er miljøkunnskap til å bli klok av. Ta den med på ferie i tilfelle du trenger en pause fra påskekrimmen. 

I København finner du det Det europeiske miljøbyrået, arbeidsplass for rundt 200 fagfolk og den viktigste leverandøren av miljøkunnskap til EUs byråkrati og politikere.

«Flaggskipet» deres er Miljøstatus i Europa.

Rapporten utgis hvert femte år, og 2015-versjonen kom for noen få uker siden. Det er en omfattende sak på hundrevis av sider. Men synteserapporten, som oppsummerer og trekker trådene sammen, er verken lang eller vanskelig.

Den bør leses av alle som ønsker å forstå miljøutfordringene verden står overfor i det 21. århundret.

Globale megatrender
Rapporten er like relevant for Norge som for resten av Europa. En ting er at den inneholder en vurdering av hvordan Norge gjør det på miljøområdet, og at Norge sammenlignes med andre europeiske land på mange miljøområder.

Minst like interessant er det å lese om de store globale megatrender, som i stadig større grad påvirker utviklingen i hvert enkelt land – Norge inkludert. Dette er tre av de 11 megatrendene:

• Økt forbruk: De fleste fremtidsstudier viser økonomisk vekst globalt, særlig i Asia og Mellom-Amerika. Middelklassen og antallet forbrukere vil øke kraftig.
• Press på økosystemer: Befolkningsvekst, behov for mer mat og energi, samt ikke-bærekraftig forbruk, bidrar til tap av naturmangfold og forringelse av verdens    økosystemer.
• Klimaendringer: Klimaendringenes konsekvenser vil bli stadig mer alvorlige, og fører til mer tørke og ekstremvær, og truer matsikkerhet.

Mennesker (3) Foto EEA tilpasset
Global megatrend: Byene vil vokse kraftig de neste tiårene. Foto Det europeiske miljøbyrået.

Ifølge Miljøbyrået vil disse megatrendene i økende grad påvirke klima og miljø i hele Europa. Hver av trendene er alvorlige i seg selv, og til sammen kan de få omfattende konsekvenser for miljøtilstanden og tilgangen på viktige ressurser.

Klart budskap
Rapporten har et klart budskap: EUs mål om at Europas innbyggere innen 2050 skal kunne leve et godt liv innenfor planetens grenser, lar seg ikke nå uten mer ambisiøs og helhetlig politikk, bedre kunnskap og smartere investeringer – for fundamentalt å endre hvordan vi skaffer oss mat, bor og reiser, og hvordan vi skal drive helse-, finans- og utdanningssektorene.

Miljøbyrået skriver at europeisk miljøpolitikk har vært effektiv når det gjelder å håndtere lokale, regionale og kontinentale miljøbelastninger.

Forurensning av luft, vann og jord er redusert, og et stadig bedre og strengere regelverk har ført til sosiale, helsemessige og miljømessige forbedringer. Men totalbelastningen på miljøet er for stor og vil øke framover hvis ikke forvaltningen blir mer helhetlig og kraftfull, skriver Miljøbyrået.

Gode råd
Byrået spiller en viktig rolle i europeisk miljøpolitikk. Det skal samle inn, sammenstille og formidle faglig kunnskap og gi råd, først og fremst til politikere og myndigheter, men også til alle andre som er interessert.

Alle de 33 medlemslandene skal måle og rapportere om miljøets tilstand og utvikling på en mest mulig lik måte, slik at byrået kan vurdere hvordan landene ligger an til å nå EUs miljømål, og hvordan landene presterer hver for seg og i forhold til hverandre.

Riktig politikk
Deltakelsen i byrået gjør også at landene lærer av hverandres arbeid med miljødata. Solide og relevante miljødata er avgjørende for å utvikle riktig miljøpolitikk og få gjennomslag for den.

Norge er medlem av Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen, og Miljødirektoratet er byråets nasjonale knutepunkt. Vi koordinerer innsamlingen av norske miljødata og når kunnskapen er bearbeidet av byrået, har vi et ansvar for å formidle resultatene her hjemme.

Vi har vi oversatt og tilrettelagt 18 sider med stoff fra «Miljøstatus i Europa 2015» på nettstedet Miljøstatus i Norge. Vi har også laget en norsk kortversjon av Miljøbyråets egen syntese av rapporten.

Passer i sekken
Mitt påsketips til alle miljøinteresserte er: Last den ned og putt den i sekken. Det er en rapport som på en unik måte tydeliggjør sammenhengene mellom økonomisk og sosial utvikling, helse og miljø, og hvor viktig det er å finne helhetlige løsninger på tvers av samfunnssektorer og landegrenser.

God lesning – og god påske!