Miljøvernmyndighetene lanserer en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker. Illustrasjon: Snøhetta

Nasjonalparker til salgs!

4 Publisert 13. april 2015
Friluftsliv, Verneområder

Erru gæer`n? Nei, selvsagt skal vi ikke selge nasjonalparkene! Men de skal fra nå av bidra til mer verdiskapning.

Nasjonalparker blir opprettet for å bevare verdifull, vill, vakker og mangfoldig natur for framtiden. Norge er blant de land i verden som har stort mangfold av naturtyper og landskap. Den første nasjonalparken fikk vi for over 50 år siden, i Rondane. Siden det har vi fått 36 til, spredt rundt i hele landet, og sju på Svalbard.

Det er gjort flott innsats for å ta vare på naturarven vår. Men, mange av nasjonalparkene er nesten som godt bevarte hemmeligheter – lite kjent og lite besøkt. Vi i miljøvernmyndighetene har naturlig nok vært mest opptatt av å sikre vern og forvalte den vernede naturen og hatt mindre fokus på å tilrettelegge for bruk og verdiskaping.

I utlandet er nasjonalparker store turistattraksjoner. Da jeg var i Sør-Afrika for et par år siden, var det første som møtte meg på disken hos bilutleiefirmaet på flyplassen, brosjyrer med «Welcome to our national parks». I Norge er nasjonalparkene ofte dårlig skilta, ingen bilutleiefirmaer vet hvor de er i hvert fall, og det er gjort ganske lite for å trekke turister til disse naturperlene. Satt på spissen – du skal være spesielt interessert og særlig godt informert og vant til å ferdes i naturen for å velge nasjonalpark som en del av reisen din.

Vi åpner nå våre nasjonalparker for at enda flere kan få oppleve den fantastiske naturen som disse byr på. Jeg liker også å bruke naturen vi har i Norge. Foto: Privat
Vi åpner nå våre nasjonalparker for at enda flere kan få oppleve den fantastiske naturen som disse byr på. Jeg liker også å bruke naturen vi har i Norge. Foto: Privat

Naturen er ikke museum!
Nasjonalparkene er ikke museumsnatur. Formålet med vernet er å ta varet på naturen, ja, men også at folk skal ha glede av denne flotte naturen. I fjor fikk vi i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å lage en sterk og samlende merkevare for nasjonalparkene med mål om flere besøkende, større verdiskapning og samtidig sikre forsvarlig forvaltning.

I samarbeid med nasjonalparklandsbyer og kommuner, naturinformasjonssentre, nasjonalparkforvaltere, reiselivsaktører, Innovasjon Norge og Snøhetta Design har det blitt jobbet fram en merkevarestrategi. Den legger opp til å gjøre nasjonalparkene bedre kjent og mer tilgjengelige – og med en enhetlig visuell profil.

Kjør ikke forbi!
Tenk deg at du kjører bil over Sognefjellet. Fra denne nasjonale turistveien har du utsikt mot fjelltinder, brelandskap fra Fanaråken og Hurrungane i vest og Smørstabbtindene i øst. Du er midt i hjertet av Jotunheimen nasjonalpark som har et nett av stier til korte og lengre turer, hvorav minst ti 2000-meters toppturer. Herfra går det også stier inn i nasjonalparken Breheimen.

Fra nå av skal du VITE dette når du kjører der. Du skal ha lest om det på nettet, og du har fått brosjyrer og informasjon på veikroa nedi dalen som forteller om de flotte naturopplevelsene langs ruta, og det er godt skiltet i terrenget.

Etter at utsiktspunktet Viewpoint Snøhetta ble bygget for tre år siden, har forbipasserende fått en svært god grunn til å gjøre en stopp når de kjører over Dovrefjell. Her er det et fantastisk besøkssenter hvor du kan skue innover i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og lære om natur og villrein. Bygget har en utforming som allerede har fått flere internasjonale utmerkelser for arkitekturen.

Viewpoint Snøhetta. Illustrasjon: diephotodesigner.de
Viewpoint Snøhetta. Illustrasjon: diephotodesigner.de

I fjor ble det satt rekord med 22 000 besøkende! Det viser at kvalitet i arkitektur og formidling av naturopplevelser er blitt stadig viktigere for å nå et større publikum. Når du er i besøkssenteret, kjenner du virkelig suget etter fjellskoa og lysten til å vandre innover i den storslåtte naturen.

Velkommen inn!
Viewpoint Snøhetta er et eksempel på hvordan vi ønsker at nasjonalparkene kan tilrettelegges ved fysisk infrastruktur i form av tydelig skilting, besøkssentre, bedre stier, informasjon og formidling av lokal kunnskap og historier knyttet til nasjonalparken. Turistene skal ønskes velkommen inn i nasjonalparken.

Det er i gang fire piloter i Jotunheimen, Rondane, Varangerhalvøya og Hallingskarvet nasjonalparker.  Disse fire skal være førstemann ut med å ta i bruk den nye visuelle profilen og lage egne besøksstrategier og bedre kvaliteten på tilretteleggingen. Sammen med reiselivsnæringen, Innovasjon Norge og lokale myndigheter får de nå et bedre verktøy for en felles markedsføring av disse våre nasjonale perler!

Verdiskaping OG godt vern
De kommersielle aktørene som driver virksomheter rundt nasjonalparkene, skal også nyte godt av dette. Det gjelder å friste med tilbud utover selve nasjonalparkopplevelsen. Det er et stort potensial for å tilby produkter som lokal mat og drikke eller tilrettelagte friluftsopplevelser. Det gir ringvirkninger og økt verdiskaping.

Erfaringer fra prosjektet Naturarven som verdiskaper viste oss at bevisst satsing på reiseliv knyttet til naturopplevelser, gir resultater. Rapporten fra Telemarksforskning viser at det ble etablert arbeidsplasser og økt omsetning lokalt.

Men for oss som miljømyndighet er det helt grunnleggende viktig at dette kan skje UTEN å gå på bekostning av verneverdiene. Når vi legger til rette for mer besøk, er det samtidig viktig det skjer der naturen tåler det. Besøksstrategiene skal sørge for nettopp dette, kanalisere ferdselen; lage gode innfallsporter der det er egnet for folk, ikke lager turstier i områder der man kan forstyrre villreinen eller tråkke ned verneverdige fjellblomster.

Bedre tilrettelegging i form av stier, skilting og informasjon til de besøkende vil bidra til at nasjonalparkene får en bedre forvaltning. Gjennom å gi folk gode opplevelser i naturen og kunnskap «på kjøpet», legger vi også grunnlaget for at folk setter mer pris på naturen og vil ta vare på den. Selve råvaren for både for turistene og reiselivet er den uberørte naturen. Så vi vil ha felles interesse i å ta vare på den!

Flere inn på «topp ti»-lister
Rett før påske ble Rago nasjonalpark i Nordland kåret til en av Europas ti beste nasjonalparker i The Guardian. Avisa omtalte denne og de andre som «Europas nasjonalparker du trolig ikke har hørt om». Jeg håper flere av våre andre 43 nasjonalparker havner på slike «topp ti»-lister – også som parker folk har hørt om.

Noen legger opp ferieplanene for å komme på flest mulig Michelin-restauranter. Andre har et livsprosjekt om å få vært i flest mulig nasjonalparker og få opplevd mest mulig natur. Vi åpner våre nasjonalparker for at enda flere kan få oppleve den fantastiske naturen som disse byr på.