Bromerte flammehemmere skal hindre at ting tar fyr. Det er nyttig i svært mange sammenhenger. Men de har også andre svært betenkelige egenskaper. Foto: iStock.

I fyr og flammehemmere

2 Publisert 13. august 2015
Internasjonalt, Kjemikalier, Miljøovervåking

Aktiviteten i Nordsjøen ble nesten stanset på grunn av dette stoffet. Nå blir vi snart kvitt det takket være folkene i Miljødirektoratets miljøgiftavdeling.

Som er noen skikkelig smartinger. Men det hender de snakker litt rart. Som når de propper setningene sine med molekyler. Noen ganger virker det som de behersker det periodiske system bedre enn alfabetet.

Penta-BDE, Okta-BDE, Deka-BDE, HBCDD og TBBPA, for eksempel. Du skal være ganske bevandret i kjemi for å henge med i svingene.

Alle de nevnte tilsynelatende tilfeldige sammensetningene av store og små bokstaver er såkalte bromerte flammehemmere.

Jeg vil gjerne skrive litt om dem.

Før du gjesper og blar videre til neste blogg skal du vite at det ligger spennende historier bak disse stofftypene. En gang lurte vi på om oljeutvinning i Nordsjøen måtte stenges på grunn av et skarve refleksbånd.

Men først litt om hva disse brom-greiene er for noe.

Morsmelk
Når vi snakker om miljøgifter er det lett å glemme de positive sidene ved stoffene, de som gjør at vi begynte å bruke dem i utgangspunktet. Som navnet skulle tilsi: Bromerte flammehemmere har en fabelaktig evne til å hindre at ting tar fyr. Det er nyttig i svært mange sammenhenger. I noen tilfeller livreddende. Ulike bromerte flammehemmere brukes i kretskort i elektroniske produkter, i kontakter og i brytere. De finnes også i biler, i isolasjonsmaterialer av plast og i tekstiler til madrasser, sengetøy, møbler og arbeidstøy. Heldigvis finnes det alternativer.

På 80-tallet begynte Folkehelseinstituttet å lete etter bromerte flammehemmere i norske kvinners morsmelk. De årlige undersøkelsene viste at nivåene økte betraktelig frem til 2001. Den ene typen, polybromerte difenyletere (PBDE), hadde økt med 58 prosent.

PBDE er en samlebetegnelse hvor blant annet penta-, okta- og deka-BDE inngår. For rundt ti år siden begynte vi å finne disse bromerte flammehemmerne ute i naturen. Miljøovervåkningen vår avdekket at de mest forurensede områdene var Mjøsa, Borgundfjorden og Drammensfjorden.

Høye verdier av bromerte flammehemmere er blant annet blitt funnet i storørret fra Mjøsa. Foto: Svein M. Fredriksen / Klima- og miljødepartementet.

Høye verdier av bromerte flammehemmere er blant annet blitt funnet i storørret fra Mjøsa. Foto: Svein M. Fredriksen / Klima- og miljødepartementet.

Nasjonalt forbud
Studier har påvist at PBDE-ene har svært betenkelige egenskaper. Penta- og okta-BDE er i dag forbudt internasjonalt og forbruket har gått kraftig ned. Norge var en pådriver i disse prosessene. Vi har også stått i bresjen for å stanse bruken av den tredje PBDE-en: Deka-BDE. Denne bromerte flammehemmeren kan brytes ned til andre BDEer som forblir lenge i miljøet (persistente), hoper seg opp i næringskjeden (bioakkumulerende) og er giftige (toksiske), såkalte PBT-stoffer. Studier tyder dessuten på at deka-BDE kan skade nervesystemet og hjernens utvikling.

I 2006 innførte vi et nasjonalt forbud mot deka-BDE for elektriske og elektroniske produkter, og i 2008 ble det utvidet til andre produkter.

Forbudet førte til at norske bedrifter måtte bytte ut deka-BDE i sine produkter med alternative stoffer. Og det klarte de selv om stoffet var tillatt i alle andre land.

Reflekslim
Likevel fortsatte vi å finne deka-BDE ute i naturen vår. I 2012 ble det funnet store mengder i slam i Borgundfjorden ved Ålesund. Slammet var i utgangspunktet verdifullt gjødsel, men ble over natten klassifisert som farlig avfall.

Etter et nitid detektivarbeid ble kilden avdekket. Synderen var limet som festet refleksbåndene på en type arbeidsdresser som blant annet ble brukt i Nordsjøen. Når dressene ble vasket ble deka-BDE sluppet ut med vaskevannet. HMS-reglene pålegger arbeiderne å bruke disse dressene, og på et tidspunkt var det fare for at oljeproduksjonen i Nordsjøen kunne blitt stengt.

Les også: Stanser salg av refleks til flammesikkert arbeidstøy

Flammesikre arbeidsdresser i offshore- og landbasert industri skal ha tydelige refleksbånd. I 2012 ble det funnet ulovlige bromerte flammehemmere i en dresstype. Foto: Ålesund kommune.

Flammesikre arbeidsdresser i offshore- og landbasert industri skal ha tydelige refleksbånd. I 2012 ble det funnet ulovlige bromerte flammehemmere i en dresstype. Foto: Ålesund kommune.

Det viste seg heldigvis at det lakk lite deka-BDE under bruk. Dermed var det mulig å gi dispensasjon fra forbudet mens leverandørene jobbet med å få tak i lovlige refleksbånd. Refleksbåndene var importert og limet stammet fra en underleverandør i Sør-Korea.

Internasjonalt forbud
Eksempelet viser hvor komplisert og uoversiktlig det er å finne ut hvor miljøgiftene kommer fra. Og det synliggjør hvor viktig det er å få regulert stoffene internasjonalt. Nasjonale forbud kan selvsagt ha noe for seg, men vi vet at den største kilden til miljøgifter i Norge er importerte produkter.

Derfor er det svært gledelig at det går mot et verdensomspennende forbud mot deka-BDE.

I 2013 foreslo Norge at deka-BDE skal inkluderes i FN-avtalen Stockholmkonvensjonen. Det er ikke bare å møte opp og si «hei, vi vil gjerne forby dette stoffet fordi vi synes det ser litt farlig ut». Et forbudsforslag krever store mengder dokumentasjon, og det er vi helt i verdenstoppen på her i Norge. Overvåkningen vår og forskningen har ført til en lang rekke internasjonale seire i miljøgiftkampen.

Det er ekstra oppløftende at også EU går for et forbud mot deka-BDE etter at Norge foreslo FN-forbudet. Norge har sammen med det europeiske kjemikaliebyrået ECHA hatt en viktig rolle i utforming av dette forbudet. Disse to prosessen skal gå parallelt, vedtak i EU forventes i 2016 og FN-vedtak i 2017.

Det er ikke sikkert det hadde blitt noe av uten det systematiske og grundige arbeidet til de smarte folkene i miljøgiftavdelingen vår.

Norske miljømyndigheter har en imponerende merittliste for bromerte flammehemmere. Vi har gjort store fremskritt i miljøgiftarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. Og vi er verdensledende på kunnskapen om hva stoffene gjør med naturen vår.

Vi kan kjemi her på huset, og vi er stolte av det.