Antallet små varebiler har økt med 124 prosent på et par tiår. Foto: Miljødirektoratet

Få grønne biler bak grønne skilt

Publisert 5. november 2015
Fornybar energi, Klima

Hvis alle små varebiler som kjører hit og dit var utslippsfrie, ville cirka 15 prosent av klimagassutslippene fra veitransport bli borte. Og det kan vi få til.

I Norge skjer det en elbilrevolusjon. Utviklingen går fort, og om 10 år kan alle nye personbiler være fossilfrie, altså uten bensin eller diesel som drivstoff.

Det skjer mye spennende utvikling av teknologi i transportsektoren, men noen kjøretøygrupper henger etter. Blant annet er det få grønne biler bak grønne skilt, altså alle de små varebilene som leverer varer og tjenester til butikker, hoteller, restauranter, byggeplasser og til deg og meg. Og ikke minst håndverkerbilene.

Nesten hver femte nye personbil som selges i dag er elektrisk, men det er foreløpig langt mellom de grønne el-skiltene. Andelen nye el-varebiler er bare 1,8 prosent.

Næringslivet kan bidra
Vi blir flere mennesker, og vi handler, bygger, pusser opp og skifter ut som aldri før. Små varebiler blir flere og kjører mer. Siden 1990 har antallet vare- og håndverkerbiler økt med hele 124 prosent!

Klimagassutslippene fra disse er mer enn doblet, og forventes å øke framover.

IMG_3309 kjersti
Varelevering i Grensen i Oslo. Foto: Miljødirektoratet.

Bare i Oslo ventes en befolkningsvekst på 30 prosent og en økning i godstransport på 50 prosent fram mot 2030.

Men selv om næringslivet er en del av problemet i dag, kan det absolutt bli en del av løsningen. Jeg oppfordrer næringslivet til pushe på for å få ned klimagassutslippene fra varebilene med grønne skilt.

Få hindringer
Teknologien er her, el-varebiler finnes.

Posten er et godt eksempel på det. Selskapet har gjort mye over flere år å få ned klimagassutslipp fra bilene sine, og i løpet at ett år skal selskapet rulle ut 300 nye el-varebiler til distribusjon av post.

El varebil Posten beskåret
Grønn postbil med grønne el-skilt. Foto: Miljødirektoratet.

De små varebilene kjennetegnes også ved at de som regel kjører korte distanser, i gjennomsnitt fem mil per dag. De trenger ikke ha rekkeviddeangst. Videre utbygging av ladestasjoner, vil trolig sikre at de aldri eller sjelden er utenfor rekkevidden av en ladestasjon.

Kan skape et marked
For ikke lenge siden skrev jeg om hvordan kommuner kan bruke sin innkjøpsmakt til å stille klima- og miljøkrav til sine underleverandører – for eksempel etterspørre klimavennlig transport.

På samme måte kan næringslivet, ikke minst små og store butikker, sette krav om at varene og tjenestene de får levert kommer med klimavennlige biler. Og du og jeg kan stille spørsmål om transporten, når vi bestiller rørlegger eller skal få en ny sofa levert på døra.

Slik bidrar vi alle til at det skapes et marked for varetransport med null klimagassutslipp.

Framtidsrettet
Byene våre skal både klimagassutslipp og lokal luftforurensning til livs. Null- og lavutslippssoner kommer. Bilparken og teknologien må følge med på den omstillingen.

Den historiske byen Lucca i Nord-Italia er i front i utviklingen og har funnet en «løsning» på varetransporten i sentrum. I utkanten av byen er det etablert et konsolideringssenter for omlasting av varer som skal inn til sentrum. Fra omlastingssenteret kjøres varene utslippsfritt inn til bykjernen.

Transportører som baserer seg på fossil og tradisjonell transport av varer og tjenester i et bybilde der bilen får mindre og mindre plass, istedenfor å tenke nytt og klimasmart, går baklengs inn i framtiden.

Penger spart er penger tjent
«Rullende sparebøsser», kalte daglig leder i firmaet Vektertjenester AS nylig firmaets el-varebiler i et oppslag i media.

Varebiler med null klimagassutslipp har per i dag ingen utgifter til bensin eller diesel. De har lavere driftsutgifter, lavere kostnader til vedlikehold, lavere årsavgift, null bompenger og gratis parkering. Myndighetene legger med andre ord til rette for omstillingen vi trenger.

Blir vinnerne
Det er viktig at næringslivet ikke blir hengende i den fossile transportalderen. Vi trenger at dere er med å utforme morgendagens transportløsninger.

Små varebiler med grønne skilt kan allerede nå bidra til store kutt i klimagassutslipp.

Jeg er overbevist om at transportørene som legger om til klimavennlige, utslippsfrie biler i dag blir vinnere i morgen.