En av mine første padleturer. Foto: Miljødirektoratet

Hekta på utetid

Publisert 4. januar 2016
Friluftsliv

For et år siden startet jeg tradisjonelt nok med et nyttårsforsett.

Sommeren i fjor lærte jeg å padle i kajakk, og jeg er blitt hekta!
Nyttårsløftet var at jeg skulle utfordre meg selv og prøve en ny friluftsaktivitet.

Og det var nettopp Friluftslivets år, gjennom kampanjen «jegharaldri» som ble puffet jeg trengte til å prøve meg på noe nytt. Da jeg fikk kajakk i bursdagsgave, var det ingen vei utenom. Så viste det seg at padling verken var skummelt eller vanskelig, men rett og slett gøy – en perfekt kombinasjon av fysisk aktivitet, naturopplevelse og stillhet

Ikke alle født med ski på beina
Av og til trenger vi et helt år som er viet et bestemt tema for å gi det trøkk og oppmerksomhet for å mobilisere til endring mot et større mål. Det store målet med Friluftslivets år var å få flere til å bli mer aktive, og nå ut til andre enn de som allerede er «der ute».

For det er slett ikke slik at alle nordmenn er født med ski på beina og driver aktivt friluftsliv i skog og mark. Det er bare en av tre som er fysisk aktive i en halv time hver dag, men dobbelt så mange sier de ønsker å bruke naturen i nærmiljøet for å holde seg i aktivitet. Friluftslivets år har bidratt til å gi den dytten opp av sofaen, over dørterskelen og ut i naturen

Tusenvis av dultere
Gjennom hele fjoråret ble det arrangert flere tusen turer og aktiviteter over hele landet for alle deler av befolkningen, barn, unge, familier og eldre. Alle skulle dras med og ut.  Mange hadde spesialoppdrag som «sjefsdultere», fra Kronprinsfamilien, til statsråder og ordførere, og friluftslivets ambassadører og mange andre ildsjeler.  Frivillige organisasjoner, kommuner og private aktører gikk sammen om å lage turer, kurs og friluftsskoler.

Og veldig mange ble inspirert og ble med oss ut. En million nordmenn (22 prosent av befolkningen) kom seg MER ut på tur i fjor enn tidligere. Det er et resultat vi kan være stolte over!

Telegrafbukta i Tromsø er blitt et populært tur- og rekreasjonsområde. Foto: Henrik Romsaas

Telegrafbukta i Tromsø er blitt et populært tur- og rekreasjonsområde.
Foto: Henrik Romsaas

Friluftslivet kom ned fra fjelltoppene og fram  til der folk bor. Turer i nærmiljøet og fellesturer med guider og egne opplegg for barn og familier fikk stor oppslutning.  Oppleggene hadde lav terskel og var mulig for alle å være med på. Mens andre tilbud trigget folk til å utfordre seg selv.

Hvem hadde trodd at å overnatte ute i naturen en kald januarnatt skulle inspirere så mange som 10 000 til å være med og over 50 000 i september?

Forlenger og forbedrer livet
Men hvorfor er det en offentlig oppgave å arrangere Friluftslivets år? Er det ikke en privatsak hvordan folk bruker fritida si?

Det enkle svaret på det er at det som er godt for deg, er bra for samfunnet. Vi var veldig tydelige på at det å være aktiv ute i naturen, gir bedre helse, både fysisk og psykisk.  Det er bevist at naturopplevelser gir bedre trivsel, lavere blodtrykk og lavere stressnivå.

Friluftsliv bidrar også til andre samfunnsgoder. De grønne områdene i byer og nærmiljøene gir bedre bo- og oppvekstmiljøer for barn og en mer variert byutvikling. Det skapes nye møteplasser som gir muligheter for integrering, og sosiale helseforskjeller utjevnes. Vi får også mer miljøvennlige transportveier, renere luft og bevarer det biologiske mangfoldet. You name it!

I Friluftslivets år ble det arrangert flere turer tilrettelagt for ungdom og minoriteter. Her fra en av turene arrangert av Vest-Agder Røde Kors. Foto: Malin Wickman.

I Friluftslivets år ble det arrangert flere turer tilrettelagt for ungdom og minoriteter. Her fra en av turene arrangert av Vest-Agder Røde Kors.
Foto: Malin Wickman.

Dessuten er friluftsliv ofte porten inn til et bredere engasjement for å ta vare på naturen.

Vi fortsetter satsingen
Derfor kommer Miljødirektoratet selvsagt til å fortsette arbeidet med å tilrettelegge for økt friluftsliv.  Kommunene er nøkkelen for å få dette til. De har fått penger til å kartlegge og verdsette egnede friluftslivsområder i sine kommuner. Når man vet hvor de viktige og gode områdene for friluftsaktivitet er, blir man flinkere til å skjerme dem for nedbygging.

I tillegg kan kommunene bruke ordningen med statlig støtte til å kjøpe opp eller inngå avtaler om bruk av friluftslivsområder og tilrettelegge dem slik at de blir tilgjengelig for innbyggerne.

Men noen ganger er tilrettelagte områder ikke nok til å få oss opp av sofaen. Vi trenger litt ekstra drahjelp. Miljødirektoratet vil også fortsette å bidra med støtte til organiserte friluftslivsaktiviteter i regi av de frivillige organisasjonene.

Vi skal evaluere gjennomføringen av friluftslivets år og melke ut mest mulig av de gode erfaringene slik at vi tar de med oss videre og fortsetter å inspirere til aktivt friluftsliv.

Nytt år- nye muligheter
I fjor oppfordret jeg til at vi skulle bruke året til å bli verdensberømt som det landet der folk går mest på tur. I det nye året kan vi strekke oss litt lenger.  En tur om dagen- er ikke det et passe hårete mål?

Blir du med?