Laksen som ble fersket av istida

De ble stengt inne da isen smeltet og landet steg for mer enn 9 000 år siden. I dag er namsblank og bleke de eneste laksebestandene i Norge som lever hele livet i ferskvann, men eksistensen er truet.