Naturen virker positivt inn på både fysisk og psykisk velvære. Foto: Elisabet Molander

En daglig dose grønt forlenger livet

Publisert 19. januar 2017
Friluftsliv

En daglig tur i det grønne kan høyst sannsynlig gi deg bedre helse og lengre liv. Bare det å se naturen virker positivt inn på den fysiske og psykiske helsa.

An apple a day keeps the doctor away, har vært et munnhell. Men det er ikke fullt så enkelt. En daglig tur ute i grønne omgivelser er nærmere sannheten. Det har faktisk en god virkning på helsa vår.

Flere ulike studier her i landet og fra utlandet bekrefter det. Forskere har gått grundig til verks for å dokumentere virkningen nærheten til natur har på oss. De har testet konsentrasjonsevnen, undersøkt levealder og målt stresshormoner i blodet og blodgjennomstrømning i hjernen.

En amerikansk studie dokumenterte at folk som gikk tur i det grønne, oppga at de fikk færre bekymringer og negative tanker etterpå, enn de som gikk tur langs en trafikkert vei. Forskerne fant, ved å måle blodgjennomstrømmingen i hjernen, at dette faktisk stemte.

Humøret stiger
Humøret stiger, bekymringene avtar, sansene og oppmerksomheten skjerpes, vi føler oss bedre. Men er det nok til at vi kan ha håp om et lengre liv?

Nærhet til grønne områder gir faktisk lavere dødelighet, slår den britiske folkehelsa, Public Health fast. De har oppsummert en lang rekke studier av sammenhengen mellom nærhet til grønne områder og ulike helsevariabler. Konklusjonen er at det å bo nær grønne områder fører til bedre selvrapportert helse, mindre overvekt og fedme, mindre depresjoner, stress og demens, bedre trivsel og flere leveår.

Det konkluderes videre med at økt bruk av gode, grønne områder forbedrer helsen for alle grupper i befolkningen, og reduserer helseforskjeller mellom befolkningsgrupper.

Raskere frisk
Lett tilgang til grøntområder øker sjansen for at du tar deg en tur ut og faktisk fortsetter med å være aktiv ute. Dermed er det mer sannsynlig at du unngår helseskadelig stress, overvekt og fedme. Den gode sirkelen er etablert!

Turvei folk INgun beskåret
En daglig tur i naturlige omgivelser er oppskrift på et sunt og lengre liv. Her fra Jeløya utenfor Moss
Foto: Felix Media

Både den virkelige, ekte naturen og den virtuelle natur gir helseeffekter.

En forskningsstudie som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har gjort av pasienter under rehabilitering, dokumenterer at til og med utsikten til noe grønt og vakkert, har positiv effekt på helsa.

Pasientene ble delt inn i tre kategorier etter hvilken utsikt de hadde fra vinduet sitt. Enten så hadde de helt uforstyrret utsikt til landskapet rundt senteret, ellers så var utsikten delvis blokkert eller helt blokkert. Pasientene med finest utsikt som opplevde bedre helse. Menn med helt blokkert utsikt meldte om dårligere mental helse.

Andre studier har sett på hvordan synet og lyden av naturen virker inn på stressnivået på arbeidsplasser ved å teste om bilder og videoer av natur og planter i kontorlandskap påvirker arbeidstagerne. Og ja, til og med virtuell natur demper opplevelsen av stress og øker konsentrasjonen.

Grønn terapi
Det gjennomføres mange vellykkede behandlingsopplegg der naturen er «medisinen» i rehabilitering innen både rus, psykiatri og kriminalomsorgen. Nærkontakt med natur og dyr virker beroligende og motiverende på folk som trenger hjelp til å endre vaner og tankemønstre, og dempe angst og depresjon.

Hager blir også brukt som terapi for ulike lidelser. (Ideen om terapihager kommer fra USA og England da man fant ut at de hjemvendte soldater fra den andre verdenskrigen hadde store psykiske problemer etter å ha deltatt i krigen. Sykepleierne fant ut at hager hadde en helende virkning på soldatenes psyke.)

Friluftsliv kan læres
Å gi folk mulighet til å være aktive ute i grønne omgivelser er blitt en viktig del av myndighetenes arbeid for å bedre folkehelsa.

Ellen klipper snor beskåret IMG_5155
Miljødirektør Ellen Hambro var med på åpningen av Malvikstien, sammen med ordfører Ingrid Aune . Turstien er anlagt på den gamle jernbanetraseen mellom Hommelvik og Muruvik og er en del av kyststien mellom Stjørdal og Trondheim. Foto: Miljødirektoratet

I Stortingsmeldingen om Friluftsliv slås det fast at friluftsliv i nærmiljøet er en viktig kilde både til naturopplevelser og fysisk aktivitet i det daglige.

Miljødirektoratet vil bidra til å videreutvikle tilbudet med opplæring og utvikling av friluftslivsferdigheter hos barn og unge. Friluftsliv kan nemlig læres!

Vi skal legge til rette for at alle grupper av befolkningen kan være aktive ute i sitt nærmiljø. Å velge sofaen hver dag framfor en tur ut, kan være en større helsefare enn vi er klar over.

Hvorfor si nei til bedre helse, lengre liv og godt humør når det skal så lite til og belønningen er så god?