Små elektriske renovasjonsbiler i Stavanger sentrum. Foto: Stavanger kommune.

Klimatiltak er lokalmiljøtiltak

Publisert 3. januar 2017
Klima, Luft, Støy

Har du en bråkete byggeplass eller en trafikkert vei i nabolaget? Framover vil klimasatsning i kommunene gi deg en stillere og sunnere hverdag.

Om 10 år synes vi antakelig det er like rart og dumt å kjøre anleggsmaskiner, busser, og biler på fossildrivstoff som det er å kjøre uten bilbelte – eller å røyke.

Det er jo ganske opplagt: Hvorfor skal vi bruke maskiner og kjøretøy som støyer, forurenser og bidrar til farlige og kostbare klimaendringer når vi har alternativer som gjør den samme jobben, med en mye mindre kostnad for mennesker og miljø?

Henter søppel med små elbiler
Klimasats er en støtteordning for klimatiltak i kommunene. Denne høsten delte vi ut nesten 100 millioner kroner til over 90 kommuner som alle hadde konkrete, realistiske og ambisiøse klimaprosjekter de ville gå i gang med.

Klimasats betaler ikke hele gildet, kommunene må selv bidra, og prosjektene rundt om i landets kommuner kommer til å utløse tiltak for minst 2-300 millioner kroner – som kommer både klimaet og innbyggerne til gode. Her er ett eksempel:

Stavanger er en by med mange trivelige, men trange gater i sentrum. Mange bor og jobber her. Å våkne til lyden av en stor fossil-søppelbil er ikke det hyggeligste som fins. Store biler i smale gater er heller ikke fotgjengernes favoritt. Det ville kommunene gjøre noe med, og skaffet seg mindre elektriske renovasjonsbiler som henter avfallet i sentrum.

Resultatet har vært at urbane vestlendinger får sove bedre på morgenen, gå tryggere i gatene, og puste inn mindre forurensning. Renovasjonsetaten kommer lettere fram, og kan gi bedre service til beboere og næringsdrivende. OG – klimagassutslippet fra de gamle bilene er nulla ut.

Får støtte til å teste ut større
Nå vil kommunen utvide ordningen til flere deler av byen, men da trenger de større biler med mer kapasitet. De ønsket seg en stor elektrisk renovasjonsbil som de kan teste ut. Men det er ikke lett for en kommune med begrensa budsjetter å investere i nytt, uprøvd utstyr.

Klimasats ga Stavanger kommune mulighet til å ta den risikoen det er å prøve noe nytt. Kommunen må betale omtrent det en vanlig renovasjonsbil koster,Klimasats dekker ekstrakostnaden ved å kjøpe inn en elektrisk variant.

Forsøket vil gi erfaringer som er nyttige for alle norske kommuner. Det kan skape økt etterspørsel etter elektriske renovasjonsbiler, som gjør at teknologien på sikt blir bedre og billigere.

Mange gode klimatiltak
Andre steder i landet brukes Klimasats-penger på fossilfrie anleggsplasser, innkjøp og testing av elektriske busser og maskinpark. De går til sykkelparkering ved kollektivknutepunkter og el-sykler i kommunal drift. Det vil også gå penger til arealplanlegging – det høres ikke så sexy ut, men god planlegging som sikrer klimavennlig by- og regionutvikling på sikt er helt avgjørende for å få betydelige klimagassreduksjoner og mer effektiv transport i årene som kommer.

20161027_084142-beskjaert-blogg
Bærum kommune, her ved miljørådgiver Anne Kristine Feltmann, fikk Klimasats-støtte til fossilfrie byggeplasser. Foto: Espen Larsen/Miljødirektoratet.

50 millioner ekstra
Kommunene fikk en førjulsgave av regjeringen og samarbeidspartiene da Klimasats-potten ble økt til 150 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017.

Fristen for å søke er 15. februar.

I 2016 var det bare en av tre søkere som fikk støtte – nå får disse og alle andre en ny mulighet – en mulighet til å gjøre noe for både klimaet og innbyggerne i kommunen.