Når du handler på nettet, er det lurt å alltid sjekke hvem som er ansvarlig virksomhet for salget, adresse og kontaktinformasjon. Foto: Bjørn Frostad, VG/Scanpix

Øker kontrollen med nettsalg

Publisert 3. juli 2017
Kjemikalier, Tilsyn

Nordmenn er på verdenstoppen i netthandel. Halvparten av den norske befolkningen kjøper varer og tjenester på nettet. Miljødirektoratet øker kontrollen med forbrukerprodukter som selges på nett, da mange av disse kan inneholde farlige stoffer som kan være skadelige for mennesker og miljø.

Handelsmønsteret er i ferd med å endre seg fra handel i fysiske butikker til kjøp og salg over nettet. Nær sagt alle slags produkter og tjenester kan kjøpes med noen tastestrykk på pc eller mobil.
Netthandelen vokser raskt og antall kjøp overgår nå det som skjer i fysiske butikker i Norge.

E-handelsstatistikken fra Virke for 2016 viser at 20 til 25 prosent av kjøpene innen data, hjemmeelektronikk og hvitevarer i fjor skjedde gjennom netthandel. For sports- og motebransjen utgjorde den 7- 10 prosent. Av de 10 mest populære nettbutikkene er 6 utenlandske eller av utenlandsk opprinnelse.

Må følge samme regler
Mye av det som kjøpes på nettet, er forbrukerartikler som leketøy, andre produkter til barn, klær, sko, sminke, sports- og fritidsutstyr, og elektronikk. Mange slike produkter kan inneholde miljøgifter som er skadelige for både mennesker og miljø. Derfor er de underlagt et regelverk som beskytter både miljø og forbrukernes helse. Reglene er i hovedsak EU-bestemmelser, som Norge har innført som nasjonale regler.

På noen områder har vi særnorske krav.

De som importerer og selger produkter over nettet, må følge de samme reglene som virksomhetene som driver innen den tradisjonelle fysiske varehandelen. At vi får riktig informasjon om produktene, er viktig for oss som kontrollerer at varene er produsert i samsvar med regelverket og ikke er til skade for mennesker og miljø.

Vanskeligere å spore opp eierne
Netthandelen er ikke bare muligheter for næringslivet. Det er også utfordringer både for forbrukerne og myndighetene, og det gjelder særlig handel i utenlandske nettbutikker. I disse kan det være spesielt vanskelig å spore opp hvem som er ansvarlig for virksomheten.

Ofte er eier av nettstedet eller virksomheten som står bak, ikke nevnt på nettsiden. Dersom man sjekker litt nærmere, for eksempel med verktøy som whoisdomain, kan det være at nettstedet er registrert av et selskap i et land som ligger langt fra Norge.

Stor geografisk avstand mellom kjøper og selger, kan gjøre det vanskeligere å stille eierne til ansvar for produktene de selger på markedet i Norge.

Mange nettbutikker har få ansatte og skifter også eiere oftere. Det kan gjøre det vanskeligere for tilsynsmyndigheten og forbrukerne å komme i direkte kontakt med nettbutikkens ansvarlige med spørsmål om produktet og ved eventuelle klager.

Forsendelser sendes direkte til forbrukere, én-til-én. Vårt ordinære samarbeid med Tollvesenet der vi kan kontrollere store partier enten på Tollvesenets initiativ eller vårt initiativ, blir amputert når varene ikke går til importørene, som er de vi kontrollerer.

Økt samarbeid på agendaen i EU
E-handelen opererer grenseløst, mens tilsynene gjøres innenfor hvert lands grenser. Vi har kun myndighet overfor virksomheter som er registrert i Norge. Derfor er et tettere samarbeid med europeiske kollegaer nødvendig og noe vi gjør stadig mer. Miljødirektoratet deltar nå på felles tilsynsprosjekter med både nordiske og europeiske tilsynsmyndigheter. Vi prioriterer kontroll av en rekke forbrukerprodukter som tekstiler, leketøy og barneprodukter for å sjekke om de inneholder forbudte stoffer og kjemikalier.

Utveksling av informasjon og resultater fra de nasjonale produkttilsynene med andre land er helt avgjørende for å få til et effektivt samarbeid. EU- kommisjonen har satt den grenseløse handelen på agendaen i flere sammenhenger både ved å styrke tilsynsmyndighetenes rolle med hjelp av veiledere, IT-verktøy og nye samarbeidsmodeller. Miljødirektoratet støtter opp om disse tiltakene og vi bidrar med vår erfaring og kompetanse.

Tips til og fra forbrukerne
Vi er også avhengige av konkrete tips fra forbrukerne om ulovlige produkter, enten de er solgt i vanlige butikker eller på nettet. Det er alltid lurt å sjekke produktene når de er «kommet i hus.» Er de riktig merket, inneholder de dokumentasjon om innholdet? Som forbruker har du alltid rett til å etterspørre og ikke minst motta informasjon om innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter.

Ved handel på nettet bør man også alltid sjekke hvem som er ansvarlig virksomhet for produktene og se om adresse og kontaktinformasjon er oppført. Dette er faktisk en plikt virksomhetene har gjennom E-handelsdirektivet.

Ved omsetning av ulovlige produkter, ta kontakt med Miljødirektoratet. Tips fra publikum er viktig og nyttig informasjon som hjelper oss i å drive et effektivt og risikobasert tilsyn. Vi er alle tjent med at det vi handler, er trygge produkter for mennesker og miljø.

I dette faktaarket kan du lese mer : Informasjonsplikt ved nettsalg av farlige kjemikalier til forbrukere