Turismen må skje på sjøfuglenes premisser. Her fra Ekkerøy i Varangerfjorden. Foto: Morten Ekker/Miljødirektoratet.

Sjøfuglene trekker turister- men kjemper for å overleve

Publisert 12. juli 2017
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Hav og kyst, Miljøovervåking

Kysten vår og nordområdene er bosted for om lag 5, 5 millioner par hekkende fugler. En fjerdedel av hele den europeiske sjøfuglbestanden har sitt hjem her. Sjøfuglene trekker fugleinteresserte turister fra hele verden hit. Men sjøfuglenes virkelige drama er en kamp på liv og død.

Omtrent halvparten av sjøfuglartene våre står oppført på den nasjonale rødlista over truede arter. Det siste tiåret har nedgangen vært dramatisk. 30 prosent av sjøfuglene har forsvunnet fra fastlandet.

For ett år siden viste NRK livesending om dramaet i fuglefjellet på Hornøya, i Finnmark. Vi fikk oppleve fuglenes dagligliv med sjekking, hekking og klekking minutt- for-minutt. Serien skapte stor oppmerksomhet og interesse både i Norge og i utlandet. Hornøya opplever stor pågang fra turister som vil se og oppleve sjøfuglene på nært hold.

Danser på himmelen
Men også flere andre steder langs kysten er sjøfuglene store trekkplastre i det lokale reiselivet, i Lofoten, Helgeland, Trøndelag, Møre og Svalbard. Sjøfuglene er blitt mange lokalsamfunns store stolthet, som for eksempel på Lovund. Der arrangeres lundkommardagen. Det beskrives som et fantastisk skue når lundene danser over himmelen før de inntar hekkeplassene sine i samlet flokk.

Lundefugl TILPASSET

 

 

På Røst som er Norges største fuglefjell, starter historien om sjøfuglenes skjebne. Her ligger fuglefjellene på rekke og rad på de mange småøyene og holmene.

Tidlig klimavarsler
For over 40 år siden var det for eksempel omtrent 1.5 millioner lundepar på disse øyene. I dag er bestanden drøye 300 000 par, og hekkesesongen 2016 var faktisk første gang lunde på Røst hadde fått fram unger på 10 år. Problemene startet da sildestammen brøt sammen på 1970-tallet. Senere ble klimaendringene den nye trusselen mot sjøfuglenes overlevelse. Lundefuglen var en tidlig klimavarsler.

En av de viktigste konsekvensene av klimaendringer for de store sjøfuglkoloniene fra Møre til Troms, er at et varmere klima forskyver gyteområdene og endrer produksjonen av fiskelarver til viktige fiskeslag som torsk, hyse og sild. Dette kan redusere tilgangen til fiskelarver utenfor sjøfuglkoloniene i hekkeperioden. Sjøfuglene får dårligere tilgang på mat og forsvinner.

Vi regner for stor sannsynlighet at temperaturen i havet vil øke, og havet vil bli surere. Det gir også dårlige odds for sjøfuglene.

30 år med overvåking
Det er svært komplekse sammenhenger som forklarer tilbakegangen for sjøfuglene, og ikke kun klimaendringer. Også endringer i fiskeriene, i tareskogsystemene og i de store pelagiske fiskebestandene påvirker sjøfuglene negativt.

Forskning for en bedre forvaltning
Norge har bygget opp kunnskap om sjøfuglene i over 30 år, men det var først i 2005 at denne ble standardisert over et stort nettverk av lokaliteter langs hele norskekysten gjennom overvåkingsprogrammet SEAPOP.

Miljødirektoratet har det sentrale forvaltningsansvaret for sjøfugl i Norge, inkludert Jan Mayen og Svalbard. På bakgrunn av bestandssituasjonen og det vi vet om sjøfugl, er det nå behov for å utarbeide en nasjonal handlingsplan for sjøfuglene. Denne planen vil omfatte 52 sjøfuglarter. Et økt samarbeid med klima- og havforskere er helt nødvendig for å få et enda bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av sjøfuglene.

Velkommen- men ikke forstyrr
Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på sjøfuglene, og vi ønsker at folk skal få oppleve hvor fantastisk det er å oppleve dem på nært hold. Turismen må skje på sjøfuglenes premisser.

IMG_0040 Foto Morten Ekker TILPASSET

 

Langs kysten finnes det omkring 600 verneområder, opprettet spesielt for å beskytte sjøfugl. I disse er det begrensinger på når man kan besøke dem. De fleste har ferdselsforbud på land i hekketiden. Noen steder kan man gå i land på deler av verneområdet, mens noen øyer også har forbud mot ferdsel i sjøen utenfor. Derfor er det viktig å sjekke hvilke regler som gjelder der du ferdes.