Uten beskyttelse kan mennesker og natur bli alvorlig skadet av ultrafiolette stråler fra sola. Foto: iStockphoto

En ultraviktig seier!

Publisert 15. september 2017
Internasjonalt, Klima

På 80-tallet gikk alarmklokkene: Jordas beskyttende solfilter var i ferd med å forsvinne. Lørdag markerer vi 30 års kamp for å redde ozonlaget og livet på jorda, og feirer at vi klarte det!

16. september er verdens ozondag.

På 80-tallet, mens vi stylet hockeysveis og løvemanke med hårspray, gikk det virkelig opp for verden at nettopp drivgasser i spraybokser, kjøleskap, fryseanlegg, brannslukkningnsapparater og mange flere produkter inneholdt stoffer som var med å bryte ned det livsviktige ozonlaget som beskytter oss og alt annet liv på jorda mot farlig ultrafiolett stråling fra sola. Forskere kunne melde om et stort hull i ozonlaget over Sydpolen.

«Det er et hull i himmelen, helt sant, det blir varmt for deg og meg», sang DumDum Boys, miljøforkjempere gikk på barrikadene, og Norge og Miljødirektoratet jobbet iherdig internasjonalt for å samle verden til felles innsats for å stanse den varslede katastrofen.

Montrealprotokollen
I 1987 – den 16. – i Montreal – ble avtalen om å fase ut bruk av ozonødeleggende gasser født og fikk navnet Montrealprotokollen. Siden har alle verdens land sluttet seg til avtalen og samarbeidet om å restituere ozonlaget.

Fra 1987 til 2016 falt verdens forbruk av ozonnedbrytende gasser fra 1,7 millioner tonn til 23 000 tonn, ifølge FNs Miljøprogram, som baserer seg på årlig rapportering om forbruk fra landene.

I 2014 erklærte Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) for første gang at ozonlaget er på bedringens vei. Det blir ikke tynnere lenger. WMO tror bedringen vil fortsette de neste tiårene. Men siden gassene har lang levetid i atmosfæren, vil det ta flere tiår før ozonlaget er helt restituert og friskmeldt.

Så sent som i 2006 ble det største hullet i ozonlaget noen gang registret over Sydpolen. Hullet var hele 26 millioner kvadratkilometer, neste tre ganger Kinas landareal.

Resultatene viser at internasjonalt samarbeid nytter. Montrealprotokollen har vært en kjempesuksess!

Ozonhelter
Uten denne avtalen, med en radikal utfasing av de ozonreduserende stoffene, hadde mange millioner flere mennesker blitt rammet av hudkreft, fått øyesykdommer og blitt blinde, og UV-strålene hadde ødelagt mye av avlingene i jordbruket, spesielt i landene rundt ekvator.

Det er derfor ikke en hvilken som helst 30-årsjubilant vi feirer i dag. I Montreal er det stor markering.

I forbindelse med jubileet lanserer FNs Miljøprogram en informasjonskampanje om Montrealprotokollen i samarbeid med tegneserieskaperne Marvel som blant annet har skapt superheltene Spider-Man, Iron-Man og Hulk mfl.

SkjermbildeOzonehero blogg tilpasset
Kampanjen inviterer alle til å delta, måle sine superkrefter  og bli en Ozonhelt.

Nye utfordringer
Kampen for ozonlaget vunnet. Nå kjemper vi for å begrense klimagassutslipp og forhindre dramatiske klimaendringer.

Dessverre ble de ozonreduserende gassene erstattet med en ny type svært skadelige klimagasser – hydrofluorkarboner (HFK-er).

Norge har jobbet i mange under Montrealprotokollen for å få til en avtale om å fase ut bruk av disse gassene også.  Det fikk vi, i Kigali hovedstaden i Rwanda, for et år siden. 197 land ble enige om å redusere produksjon og forbruk av HFK-er. Norge er første industriland som ratifiserer avtalen.

I tillegg til en vellykket 30- åring, feirer vi Norges ratifisering av den ganske nyfødte Kigali-avtalen, i forvissning om at den vil bidra betydelig til å oppnå målet om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader og forhindre dramatiske klimaendringer, slik vi forhindret nedbryting av ozonlaget som beskytter alt liv på jorda.