Nettstedet til miljøkommune. no er et nyttig verktøy som gir god veiledning for kommunene i hvordan de skal løse sine miljøoppgaver. Stadig flere bruker nettsiden for å finne hjelp i sitt arbeid.

Grønn snarvei mellom stat og kommune

Publisert 20. desember 2017
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Miljøovervåking, Verneområder

Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet i Norge gjøres i kommunene. Hva er mer naturlig enn en grønn snarvei mellom miljøetatene og de som jobber med miljø i alle landets kommuner?

Kommunene har mye ansvar på miljøområdet. Derfor er det superviktig at vi prøver å legge til rette for at det blir tatt riktige og gode beslutninger. I 2008 undersøkte vi hvordan kommunene utførte disse oppgavene og fant til dels nedslående resultater. Og det var neimen ikke bare kommunenes skyld!

Vi i den sentrale statlige forvaltninga var alt for dårlig til å bistå og veilede. Det som fantes av veiledning var fragmentert, lå spredt og var ufullstendig. I hovedsak besto den av det vi mente kommunene trengte, og ikke det saksbehandlerne egentlig hadde behov for. Da unnfanget vi ideen om nettbasert veiledning tilpasset kommunenes behov, og i 2011 ble Miljøkommune.no født.

Målet vårt er å hjelpe kommunene til å jobbe bedre og mer effektivt med de mange oppgavene de har på miljøområdet. Gjennom Miljøkommune.no tilbyr vi veiledere til saksbehandlere og ledere, supplert med brevmaler, sjekklister, eksempler og videoer som forklarer hvordan kartverktøy kan brukes. Alt skal ligge lett tilgjengelig og gjøre det mulig for kommunene å behandle hele saken ferdig.

Vil ha verktøy

Tilbakemeldingene fra kommunene er positive. Dette vil de ha! Nettstedet brukes stadig mer, og vi opplevde en rekordstor økning på 46 prosent fra 2015 til 2016. I år har vi spurt saksbehandlere med ansvar for miljøforvaltning om hva de syns, og de sier at Miljøkommune.no er et nyttig verktøy i arbeidshverdagen.

  • Ni av ti har hørt om Miljøkommune.no og vært inne på nettstedet.
  • Åtte av ti opplever at de får god oversikt over kommunen sitt ansvar.
  • Sju av ti sier at nettstedet gir nødvendig veiledning for å løse kommunen sine miljøoppgaver.
  • Sju av ti opplever at nettstedet bidrar til miljøfaglig gode beslutninger, mer effektiv oppgaveløsning og juridisk korrekte vedtak.

Kommunene får økt kompetanse og bevissthet om sitt miljøansvar. Tilbudet bidrar til en ensartet praksis, å redusere formelle feil – og til å jobbe mer effektivt. I tillegg løser kommunene flere miljøoppgaver enn tidligere.

Én løsning for alle

Når en kommune for eksempel skal pålegge noen å rydde opp i ulovlig forsøpling, er det ikke nødvendig at hver enkelt kommune må tenke ut hvordan et brev om dette skal utformes. Vi har laget maler med riktige juridiske henvisninger og forslag til tekst. Disse kan saksbehandlerne laste ned, og fylle inn det som mangler av fakta i saken.

I tillegg til å veilede saksbehandlere, gir vi oversikt over kommunenes ansvar. Det gjør at også ordførere og rådmenn kan sette seg raskt inn kommunenes oppgaver. I tillegg bruker vi nyhetsbrev til å holde kommunene oppdaterte om siste nytt om endringer i miljøregelverket.

Med dagens miljøutfordringer må vi prøve å sette i verk miljøbestemmelser og -tiltak i et raskere tempo.  Derfor er nettbasert veiledning og digitale løsninger for kommunene en nødvendig utvikling. Miljøkommune.no er en god start.

Klima for samarbeid

Miljødirektoratet skal bidra til å løse de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor sammen med andre aktører. Vi eier Miljøkommune.no, men samarbeid på tvers av sektorer er nødvendig for å nå de nasjonale miljømålene. I dag bidrar 15 etater til nettstedet, i tillegg til Riksantikvaren og Statens strålevern som utgjør redaksjonen sammen med oss. Flere andre etater og sektormyndigheter sier at de ønsker seg en tilsvarende løsning.

Ved å gå fra å være problembasert til å bli løsningsorientert, har vi lykkes med å gi bedre, mer brukerretta og helhetlig veiledning. Én kanal, med kommunikasjon to veier, er etablert mellom stat og kommuner i forvaltning av miljøsaker.