Tonje Frigstad og datteren kvittet seg med oljefyren i 2008. Foto: Laila Borge Naturvernforbundet/Oljefri.no

Den siste oljefyr

Publisert 28. september 2018
Avfall, Fornybar energi, Forurenset grunn, Klima, Luft

Les dette før du fyller opp olje- eller parafintanken for vinteren. I 2020 blir oljefyring forbudt. Hvis du skynder deg å kaste ut oljefyren i høst, og legger om til miljøvennlig oppvarming nå, får du dobbelt så mye økonomisk støtte.

Heldigvis er det stadig færre som varmer opp husene sine med fossil olje og parafin. Klimagassutslippene fra oljefyring er mer enn halvert siden 1990. I 1990 var utslippene på 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens de i 2016 var på 1,2 millioner tonn. Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at klimagassutslippene fra oljefyring også ble betydelig redusert i fjor – selv om vinteren var lang mange steder.

Vi er altså allerede kommet et godt stykke på vei i å fase ut fossil oljefyring, og det er gledelig nytt – både for klimaet og for lokalmiljøet. Oljefyring fører nemlig ikke bare til klimagassutslipp, men også til lokal luftforurensning og risiko for oljeutslipp fra nedgravde oljetanker.

Ikke glem oljetanken
Lekkasje fra gamle oljetanker og anlegg med fyringsolje skaper problemer for både folk og natur. Og det er svært kostbart å rydde opp når uhellet først er ute.
I sommer måtte det populære badeanlegget på Sørenga i Oslo stenges, og badegjestene ble vist bort etter en stor lekkasje av fyringsolje i Alnaelva.

I 2016 gikk en gammel oljetank lekk i Levanger. Tanken, som var ikke tømt for olje, lekket ut i et våtmarksområde med fredede fugler. Området er vernet i henhold til Ramsar konvensjonen. Det tok bortimot et år med arbeid og undersøkelser fra forurensningen ble oppdaget i Ramsar-området, og fram til kilden til oljeforurensningen ble identifisert.

Det er eieren av oljetanken som er ansvarlig hvis noe skulle skje, og en opprydning i forurenset jord og vann kan bli svært kostbart. Man antar at rundt 270 000 oljetanker fortsatt er gravd ned i Norge, og mange av dem er gamle, og med risiko for lekkasjer. Husk derfor å sikre eller fjerne oljetanken når du skrur av oljefyren for godt.

Lekkasje fra nedgravde oljetanker kan gjøre skade i miljøet. Foto: Martin Leander Brantzæg/Naturvernforbundet.

Miljødirektoratet har foreslått at regelverket for oljetanker revideres slik at alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk må tømmes, rengjøres og graves opp. Forslaget har ikke vært på høring enda, men ligger til vurdering i Klima – og miljødepartementet.

Dobbel støtte fra Enova
Mindre fyring med olje betyr altså lavere klimagassutslipp og mindre luftforurensning. Men det kan også være lønnsomt for lommeboka til den enkelte.

Utgiftene til oppvarming går som regel ned med fornybare løsninger. Men man må regne med at det koster å erstatte oljefyren med fornybar energi. Enova har derfor egne støtteordninger for de som legger om til fornybare løsninger, som varmepumper, biokjel eller solfanger.

For å få ekstra fart på utfasingen av olje og parafin har Enova i 2018 doblet den økonomiske støtten for å fase ut oljefyring, og erstatte det med fornybare oppvarmingsløsninger. I 2019 går satsene tilbake til vanlig nivå, og i 2020 er det slutt på pengestøtten.

Det finnes også andre fornybare oppvarmingsløsninger enn de Enova støtter, for eksempel fjernvarme, el-kjel eller biofyringsolje.

Kommunene har gått foran
Kommunene har ansvaret for at innbyggerne slår av den fossile oljefyren før 2020. Miljødirektoratet veileder og hjelper kommunene.

Flere kommuner har gått foran og ligger foran skjema: For eksempel vedtok Oslo kommune allerede i 2008 at all oljefyring i kommunens egne bygg skulle fases ut innen 2012, og kommunen har over mange år bidratt med støtte til innbyggere som ville fjerne oljefyren gjennom et eget klima- og energifond. Andre kommuner som Bergen og Trondheim har fulgt etter og gjort mye.

Det er ingen tvil om at kommunenes innsats har vært viktig, men det er fortsatt en jobb å gjøre fram mot 2020 når «den siste fossile oljefyr» skal ut. Utfasing av oljefyr er et godt og konkret klimatiltak – og det er bare et drøyt år til vi skal være i mål.

Forbudet mot oljefyring