Å tenne bål i naturen er også noe som kan læres. Foto: Tina M. Hagelin.

Ti minutter til et sunnere liv

Publisert 9. juli 2019
Friluftsliv

Har du om lag ti minutter fra dørstokken til grøntområder, har du større muligheter for å få et sunnere liv og god helse.  Det kan også faktisk bidra til at du lever lengre.

Vi vet godt at dørstokken er en terskel for mange til å komme seg ut og være i aktivitet. Men har du attraktive friområder 10 minutter fra der du bor, øker sjansene for at du klarer å «forsere dørstokkmila» og komme deg ut i fysisk aktivitet.

Grønne områder gir helseeffekter

Lett tilgang til grøntområder øker altså sjansen for at du tar deg en tur ut og faktisk fortsetter med å være aktiv ute. Dermed er det mer sannsynlig at du unngår helseskadelig stress, overvekt og får bedre humør. Slik etableres den gode sirkelen og du er i gang med et sunnere liv!

Mange studier har vist at opphold og aktivitet i naturen gir mindre stress, færre bekymringer, mindre angst og depresjon og bedre selvopplevd helse.  Forskere har testet og målt hvordan et aktivt liv i grøntområder virker på konsentrasjonsevnen, stresshormoner, og blodgjennomstrømning i hjernen. 

La meg nevne et konkret eksempel: Forsøkspersoner gikk tur langs en sterkt trafikkert motorvei og/eller gjennom en park med trær, blomster og gress. Blodgjennomstrømming i hjernen ble målt før og etter. Forsøkspersonene som gikk tur i parken hadde markant gunstigere blodgjennomstrømning i hjernen. Samtidig ga de uttrykk for færre bekymringer og negative tanker.  For de som gikk langs motorveien, ble det ikke målt slike effekter i kroppen.

Utjevner sosiale forskjeller

Å ha lett tilgang til grønne nærmiljøer gir størst utbytte for barn, eldre, funksjonshemmede og andre med lav mobilitet. For barn stimulerer lek ute den motoriske utviklingen og øker mestringsfølelsen.

Miljødirektoratet støtter friluftsorganisajonenes opplegg for å få grupper i befolkningen som ikke er så kjent med vår friluftslivskultur, til å være aktive i nærmiljøet. Foto: Fredrik Naumann, Felix Media.

Å legge til rette for grønne områder nær der folk bor, er et treffsikkert tiltak som også bidrar til å  utjevne sosial ulikhet i helse. Forskning har vist at det også gir lavere forskjell i dødelighet mellom rike og fattige. En studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet understøtter dette. Fattige lever lenger og har færre helseplager dersom de bor nær grønne områder.

Friluftsliv er også den formen for fysisk aktivitet som i størst grad samler folk på tvers av sosiale klasser. Det gjelder særlig forfotturer og spaserturer. Det er jo noe, som veldig mange kan være med på, uavhengig av økonomi og sosial klasse.

Friluftsliv kan læres

Mange kommuner har også etablert ordninger for utleie av friluftslivsutstyr, som gjør at mange barn og unge kan å være med på aktiviteter sommer som vinter. 

I tillegg finnes det mange friluftsskoler for barn  i sommerferien og de fleste har tilbud om gratisplasser.

Friluftsskoler arrangeres i mange kommuner i landet i sommer. Et populært tilbud som inspirerer og lærer barn i ulike friluftsaktiviteter. Foto: Knut A. Sørensen.

I alt vårt friluftsarbeid prioriterer vi nærmiljø-friluftsliv. Når vi finansierer sikring av områder for friluftsformål eller gir støtte til tilrettelegging og aktiviteter, prioriterer vi områder nært der folk bor. Vi gir også støtte til l å videreutvikle tilbudet med opplæring og utvikling av friluftslivsferdigheter hos barn og unge og deler av befolkningen som ikke er så kjent med denne delen av norsk kultur. Friluftslivsorganisasjonene gjør en fantastisk bra jobb med å inspirere barn og innvandrere til å bruke naturen aktivt.  Friluftsliv kan nemlig læres! 

Ta beina fatt!

Nærmere halvparten (47 %) av befolkningen  svarer i en undersøkelse  fra Norsk Friluftsliv at de oppfatter at naturen er lett tilgjengelig for turer og aktiviteter fra sitt hjemsted. Miljødirektoratet jobber for at alle som bor i byer eller tettsteder her i landet skal ha naturområder å gå på tur i, minst 500 meter fra der de bor. 

Å tilrettelegge for at den daglige transporten i størst mulig grad kan skje til fots og på sykkel, er også en del av satsingen på et aktivt liv i nærmiljøet.  Dette er et kinderegg som gir folk bedre helse , og gratis transport, og lokal forurensning og klimagassutslippene går ned.

Å velge bort sofaen kan være den beste investeringen du gjør i egen helse. Og sommeren er vel den beste tiden å si «hade» til sofaen og «yes» til et aktivt liv i det grønne! 

Herved er oppfordringen levert: Ta beina fatt i sommer!