Masse er både fjernet og flyttet i Mandalselva, for å skape bedre kår for laksen. Her dumpes store steiner som skal skape skjul for fisken. Foto: Agder Energi

Vassdrag med livskraft for laksen

Publisert 3. oktober 2016
Arter og naturtyper, Vann og vassdrag

At det må være konflikt mellom kraftproduksjon og laks i norske vassdrag, tar jeg ikke for god fisk. Mandalselva er blitt en av landets beste lakseelver, samtidig som den produserer store mengder kraft.

Sjekk huset nå

Publisert 15. september 2016
Klima

Bli med Ellen på lansering av Sjekk huset, en kampanje for å få hus- og hytteeiere til å ruste seg mot klimaendringene og forlenge levetiden til huset.

Springflo i Stavanger 2013. Kommunen satte ut sandsekker for å unngå at vannet trenger inn i butikker og hus. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix.

Klimakaos koster

4 Publisert 31. august 2016
Klima

Vi vet at Norge blir varmere og våtere. Nå må klimakunnskapen omsettes til handling i kommunene.

I høstingsskoger blir lauv og greiner høstet for å brukes som for. Her er en slik naturtype i Grinde- Engasete  i Sogn- og Fjordane.
Foto: Leif Hauge.

Snadder i norske landskap

Publisert 24. august 2016
Arter og naturtyper, Kulturlandskap

Hver sommer må jeg oppleve en bit av det norske kulturlandskapet, se kuer som beiter, lytte til sauebjeller, plukke prestekrager og blåklokker i enga, spise markjordbær, finne et strå og tre dem på.

Havet kan spille en stor rolle i det grønne skiftet. Lakseoppdrett er en av av de store verdiene som skjuler seg under havoverflaten. Foto : Gorm Kallestad Scanpix.

Verdier på dypt vann

Publisert 2. august 2016
Hav og kyst

Havet kan by på bærekraftig mat, energi og andre store verdier. Men jakten på havets skatter krever kunnskap og klokskap.

Badebryggene på Sørenga i Oslo har blitt en av byens mest populære badesteder. Det hadde de vel ikke vært uten at oppryddingen av sjøbunnen hadde skjedd. Havneområdene ble ferdig ryddet opp i 2014. Foto: Kristin Westby, Miljødirektoratet

Hopp i byfjorden – det er rent

Publisert 5. juli 2016
Forurenset sjøbunn, Friluftsliv, Hav og kyst

Havneområder og badebrygger i flere byer er blitt de nye stedene å henge om sommeren. Bryggene ser ut som «fuglefjell» med folk som flokker seg sammen for å bade og sole seg. Å bade i havna var noe man absolutt ikke gjorde før. Da var det bare fulle folk som ramla ut i sjøen som tok seg en dukkert. Avføring kunne observeres flytende i vannskorpa helt inn til Rådhuskaia så sent som på 1970-tallet.

Husstøvmidd lever i hovedsak av hudavfall fra mennesker, men den spiser også soppsporer. Noen er allergiske mot middens avføring. En støvmidd lever cirka to måneder. I løpet av den tiden har den produsert omtrent ti ganger så mye avføring som dens egen kroppsvekt. Foto: Wikimedia Commons.

Med lisens til å drepe denne karen og andre små monstre

3 Publisert 15. juni 2016
Kjemikalier ,

Når produkter tar knekken på skadedyr, kan de også gjøre skade på folk og miljø. Derfor kreves det en helt spesiell tillatelse.

Hvordan skal vi produsere mat på en bærekraftig måte – nå og i framtida? Foto: Eivind Griffith Brænde, VG

Matproduksjon på naturens premisser

Publisert 31. mai 2016
Arter og naturtyper, Kulturlandskap

Verden trenger stadig mer mat. For at denne skal produseres, må vern og bruk av naturen bli to sider av samme sak.

Jeg var med å starte opp samarbeidet med Polen med daværende direktør for det polske forurensingstilsynet, Andrzej Jagusiewicz.
På bildet fra venstre: fra Miljødirektoratets delegasjon: Bent Bolstad, André Kammerud, Ellen Hambro, daværende direktør for det polske forurensningstilsynet Andrzej Jagusiewicz og Barbo Thomsen (Miljødirektoratet). Foto: Miljødirektoratet

Vi setter fotavtrykk i Polen

Publisert 9. mai 2016
Internasjonalt, Tilsyn

Når våre tilsynsfolk dukker opp på bedrifter med hjelmer og inspeksjonsbriller, er det for å passe på at bedriften har alt på stell og følger lover og regler.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er en av politikerne som er i New York for å signere klimaavtalen. Illustrasjon Jenny Jordahl, http://jennysplanet.no/

Heia verdens viktigste avtale !

11 Publisert 21. april 2016
Klima

Det begynte i Paris – i dag fortsetter det i New York. Der samles politikere fra mange land for å skrive under på at de vil jobbe hardt for å ta vare på kloden for framtiden.