Kortreiste sommergleder på Hvaler

Publisert 24. juli 2018
Friluftsliv, Verneområder

Hvaler er mitt sommerparadis. Selv om jeg er her så ofte jeg kan hele året, er det noe helt spesielt med somrene her. Jeg svømmer og padler i Ytre-Hvaler nasjonalpark. Eller jeg sykler og går tur langs strender og svaberg. Overalt gir naturen meg godbiter jeg kan fråtse i.

Framtidas vekst må ta hensyn til naturens tålegrenser

Publisert 11. juli 2018
Arter og naturtyper, Internasjonalt

I 2050 er vi over ni milliarder mennesker på kloden. To av tre vil bo i byer og megabyer. Vil det være nok mat, vann, energi og sunt miljø til alle?

Mister vi det som lever i naturen, så mister vi også vann, mat, luft, medisiner og alle opplevelsene. Vi må ta vare på det som lever i naturen, og derfor verner vi områder. I Norge har vi over 2900 verneområder. Noen er små og noen er store. Og noen er i nærheten av der du bor

Naturvern trygger framtida

2 Publisert 29. mai 2018
Arter og naturtyper, Verneområder

I naturen vår lever tusenvis av livsviktige hjelpere som bidrar til å sikre våre livsvilkår, som gir oss mat, medisiner, rent vann, renser lufta, regulerer temperaturer og demper effektene av klimaendringene. Å verne natur for å bevare arter og økosystemer trygger framtida vår.

Jeg bor like ved en strand på Hvaler og vi er jevnlig ute og rydder selv. Foto: Privat.

En hyllest til alle strandryddere

Publisert 9. mai 2018
Avfall, Hav og kyst, Verneområder

Det enorme engasjementet rundt forsøpling av havet både inspirerer og presser oss myndigheter til å handle

Er det fett å være bjørn?

Publisert 7. mai 2018
Arter og naturtyper

Først spise seg sykelig feit, og så sove en hel vinter. Et menneske ville neppe ha overlevd et sånt forsøk, men vi har mye å lære av bjørnens spesielle livsstil.

Miljøsertifisert inngangsbillett til markeder

Publisert 9. april 2018
Avfall, Fornybar energi, Klima

Norske virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifisert har nå fått en inngangsbillett til å konkurrere om oppdrag i større markeder etter at ordningen har blitt anerkjent av EU. Det er en økende trend at innkjøpere stiller krav om miljøsertifiserte varer og tjenester i anbudskonkurranser. Det er derfor en lønnsom investering å miljøsertifisere seg. Det gir større markedsadgang, og det er bra for miljøet og for bunnlinja.

Utslippsfrie reiser er mulig

7 Publisert 26. februar 2018
Friluftsliv, Klima

De første elbusser ruller på veiene i byene, batteridrevne ferger er satt inn i kystruter, og det første elflyet starter prøveflyvninger i Norge til sommeren. Elektrifiseringen av transportmidlene skjer i rasende fart. Dette gir positive utsikter for at reiselivet kan bli utslippsfritt om noen tiår.

Miljødirektoratets utenomjordiske hjelpere

2 Publisert 12. februar 2018
Miljøovervåking

Satellitter som overvåker miljøet på kloden er i ferd med å revolusjonere vårt arbeid med å skaffe oss kunnskap om hvordan det står til med miljøet på land, til havs og i atmosfæren. De gir oss store mengder informasjon om miljøtilstanden. Dette hjelper oss til å forstå klimaendringer bedre og hvor store miljøutfordringene er.

Grønn snarvei mellom stat og kommune

Publisert 20. desember 2017
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Miljøovervåking, Verneområder

Mange av de viktigste beslutningene på miljøområdet i Norge gjøres i kommunene. Hva er mer naturlig enn en grønn snarvei mellom miljøetatene og de som jobber med miljø i alle landets kommuner?

Sammen for et bedre miljø i Europa

Publisert 14. desember 2017
Internasjonalt

I snart 15 år har norske fagmiljøer samarbeidet med de nye EU-landene med å ta ytterligere tak i miljøproblemene gjennom ordningen med EØS-midler. Bedre luftkvalitet, utvikling av nasjonal klimapolitikk, vern av sårbar natur, kontroll på miljøgifter og bedre forvaltning av vann- og havmiljøet er blant de konkrete resultatene.