Etasjemose er både brukt i miljøets tjeneste og til å tette hus. Foto: Calle Eklund/ V-wolf/Wikimedia Commons.

Mosegrodd miljøovervåkning

2 Publisert 15. februar 2017
Arter og naturtyper, Kjemikalier, Luft, Miljøovervåking

Det er ikke alltid vi trenger avanserte dupeditter. En helt spesiell mose er en av våre beste hjelpere til å måle forurensing i luft.

Naturen virker positivt inn på både fysisk og psykisk velvære. Foto: Elisabet Molander

En daglig dose grønt forlenger livet

Publisert 19. januar 2017
Friluftsliv

En daglig tur i det grønne kan høyst sannsynlig gi deg bedre helse og lengre liv. Bare det å se naturen virker positivt inn på den fysiske og psykiske helsa.

Små elektriske renovasjonsbiler i Stavanger sentrum. Foto: Stavanger kommune.

Klimatiltak er lokalmiljøtiltak

Publisert 3. januar 2017
Klima, Luft, Støy, Ukategorisert

Har du en bråkete byggeplass eller en trafikkert vei i nabolaget? Framover vil klimasatsning i kommunene gi deg en stillere og sunnere hverdag.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hysj – vær stille!

Publisert 21. november 2016
Luft, Støy

Hvis du hører etter så er det nesten aldri helt stille. Støy er det forurensningsproblemet som rammer flest mennesker i Norge.

Det var jubel for den nye klimaavtalen under avslutningsseremonien for klimaforhandlingene i Paris. Foto: United Nations photo, CC, Flickr

Klimaavtale i ekspressfart – fordi det haster

2 Publisert 4. november 2016
Klima

Verden har ratifisert klimaavtalen fra Paris på rekordtid, nå trer den i kraft flere år før noen hadde drømt om. Det viser hvor viktig den er.

Varmere klima og forstyrrelser fra mennesker truer villreinen, som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. Foto: © Olav Strand og Roy Andersen / NINA

Er det klima for villreinen?

Publisert 24. oktober 2016
Arter og naturtyper, Klima

Villreinen er spesielt sårbar for klimaendringer, der den lever på stadig mindre områder i karrige fjell. Kan vi gjøre noe for å bedre villreinens kår?

Masse er både fjernet og flyttet i Mandalselva, for å skape bedre kår for laksen. Her dumpes store steiner som skal skape skjul for fisken. Foto: Agder Energi

Vassdrag med livskraft for laksen

Publisert 3. oktober 2016
Arter og naturtyper, Vann og vassdrag

At det må være konflikt mellom kraftproduksjon og laks i norske vassdrag, tar jeg ikke for god fisk. Mandalselva er blitt en av landets beste lakseelver, samtidig som den produserer store mengder kraft.

Sjekk huset nå

Publisert 15. september 2016
Klima

Bli med Ellen på lansering av Sjekk huset, en kampanje for å få hus- og hytteeiere til å ruste seg mot klimaendringene og forlenge levetiden til huset.

Springflo i Stavanger 2013. Kommunen satte ut sandsekker for å unngå at vannet trenger inn i butikker og hus. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix.

Klimakaos koster

5 Publisert 31. august 2016
Klima

Vi vet at Norge blir varmere og våtere. Nå må klimakunnskapen omsettes til handling i kommunene.

I høstingsskoger blir lauv og greiner høstet for å brukes som for. Her er en slik naturtype i Grinde- Engasete  i Sogn- og Fjordane.
Foto: Leif Hauge.

Snadder i norske landskap

Publisert 24. august 2016
Arter og naturtyper, Kulturlandskap

Hver sommer må jeg oppleve en bit av det norske kulturlandskapet, se kuer som beiter, lytte til sauebjeller, plukke prestekrager og blåklokker i enga, spise markjordbær, finne et strå og tre dem på.