Måkene er blitt et vanlig syn i bymiljøet.  Der finner de trygge hekkeplasser og mat.  Foto: Bård Bredesen/ Naturarkivet

Det ville livet i byene

Publisert 29. mai 2017
Arter og naturtyper

Når måker tar et jafs av pølsa fra hånda di, tenker du kanskje at de har tilpasset seg bylivet litt for godt. Hva gjør måkene i byen, er det ikke ved kysten de hører til?

På Høvringen renseanlegg forskes det på tak som kan bremse vann når det regner mye. Et tak er grønt med vegetasjon, et annet er grått med et grusmateriale som drenerer vann. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet

Klimatilpasning i front

Publisert 8. mai 2017
Klima

Trondheim kommune ligger i front i arbeidet med å beskytte seg mot klimaendringer. Det vil både byens innbyggere og andre kommuner nyte godt av.

Her starter innsamlingen av miljø-DNA prøver. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet v/Torbjørn Ekrem, CC-BY

Tar store steg med små spor

Publisert 7. april 2017
Arter og naturtyper, Miljøovervåking, Vann og vassdrag

Vi er på sporet av en metode som gjør det enklere og billigere å overvåke artene i naturen vår.

Her er et utvalg av beslaglagte ulovlige produkter som tollvesenet har gjort. Foto: Øystein Størkersen, Miljødirektoratet

Ulovlig handel med dyr og planter – vi må skjerpe regelverket

Publisert 17. mars 2017
Arter og naturtyper

Ulovlig handel med levende dyr og planter og produkter de inngår i, er økende verden over. Det globale markedet utgjør mellom 70 og 213 milliarder amerikanske dollar i året, ifølge en rapport fra FNs miljøprogram (UN Environment). Jo sjeldnere en art er, jo mer attraktiv blir den og jo dyrere å få tak i. Handel med truede dyre- og plantearter utgjør en av de største truslene mot det globale biologiske mangfoldet.

Etasjemose er både brukt i miljøets tjeneste og til å tette hus. Foto: Calle Eklund/ V-wolf/Wikimedia Commons.

Mosegrodd miljøovervåkning

3 Publisert 15. februar 2017
Arter og naturtyper, Kjemikalier, Luft, Miljøovervåking

Det er ikke alltid vi trenger avanserte dupeditter. En helt spesiell mose er en av våre beste hjelpere til å måle forurensing i luft.

Naturen virker positivt inn på både fysisk og psykisk velvære. Foto: Elisabet Molander

En daglig dose grønt forlenger livet

2 Publisert 19. januar 2017
Friluftsliv

En daglig tur i det grønne kan høyst sannsynlig gi deg bedre helse og lengre liv. Bare det å se naturen virker positivt inn på den fysiske og psykiske helsa.

Små elektriske renovasjonsbiler i Stavanger sentrum. Foto: Stavanger kommune.

Klimatiltak er lokalmiljøtiltak

Publisert 3. januar 2017
Klima, Luft, Støy, Ukategorisert

Har du en bråkete byggeplass eller en trafikkert vei i nabolaget? Framover vil klimasatsning i kommunene gi deg en stillere og sunnere hverdag.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Hysj – vær stille!

Publisert 21. november 2016
Luft, Støy

Hvis du hører etter så er det nesten aldri helt stille. Støy er det forurensningsproblemet som rammer flest mennesker i Norge.

Det var jubel for den nye klimaavtalen under avslutningsseremonien for klimaforhandlingene i Paris. Foto: United Nations photo, CC, Flickr

Klimaavtale i ekspressfart – fordi det haster

2 Publisert 4. november 2016
Klima

Verden har ratifisert klimaavtalen fra Paris på rekordtid, nå trer den i kraft flere år før noen hadde drømt om. Det viser hvor viktig den er.

Varmere klima og forstyrrelser fra mennesker truer villreinen, som Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. Foto: © Olav Strand og Roy Andersen / NINA

Er det klima for villreinen?

Publisert 24. oktober 2016
Arter og naturtyper, Klima

Villreinen er spesielt sårbar for klimaendringer, der den lever på stadig mindre områder i karrige fjell. Kan vi gjøre noe for å bedre villreinens kår?